Stratus, 2D-rekenen aan wateroverlast

Stratus, 2D-rekenen aan wateroverlast

Geplaatst op: 10-06-2019

Onderzoek naar adequate regenwaterafvoer wordt gedaan aan de hand van simulatiemodellen.
Knelpunten in de boven- of ondergrondse afvoer kunnen vervolgens worden aangepakt. Hierbij worden 2D-rekenmodellen ingezet. De impact van extreme neerslag wordt door Kragten onderzocht met behulp van STRATUS. Maar wat is dat nou precies?

Heel simpel gezegd betekent dit, dat in de berekeningen niet alleen riolering en/of watergangen worden meegenomen, maar ook het maaiveld. Op die manier ontstaat een realistisch beeld van wat er gebeurt als de gebruikelijke afwateringsvoorzieningen tekort schieten. Waar stroomt het water dan naartoe en welke problemen levert dat op?  
  
Het toevoegen van een maaiveld aan een rekenmodel klinkt vrij eenvoudig, de software die daarvoor nodig is, zit allesbehalve simpel in elkaar. Maar we hebben toch het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)? Even importeren en rekenen maar!

Dat kan natuurlijk wel, en dat heeft ook zeker wel een effect op de berekende resultaten, maar daarmee alleen bereik je je doel vaak niet. Daar waar bijvoorbeeld een rioolbuis wordt gedefinieerd door een beperkt aantal parameters, is een maaiveld letterlijk nergens hetzelfde. Overal op het maaiveld bevinden zich objecten die invloed (kunnen) hebben op de stroming van water. Denk daarbij aan trottoirbanden, verkeersdrempels, opstaande bermranden langs veldwegen, goten, roosters, enzovoort. Die objecten zijn lang niet allemaal (nauwkeurig genoeg) in het AHN terug te zien. Bovendien kent het AHN een nauwkeurigheid van 5 cm, dus resultaten op ‘dorpelniveau’ kunnen niet berekend worden.

Voor een goede 2D-berekening is het noodzakelijk het doel te weten en dan gericht de benodigde details aan het maaiveld toe te voegen. Kragten kent hiervoor een pragmatische aanpak, die al door veel opdrachtgevers wordt gewaardeerd en zeer goed aan sluit bij de werkelijkheid.