Circulaire SSK-raming HOV-knooppunt Druten

Circulaire SSK-raming HOV-knooppunt Druten

Geplaatst op: 27-11-2019

De circulaire economie is ontstaan vanuit het toekomstig tekort aan grondstoffen. We gebruiken momenteel simpelweg te veel fossiele grondstoffen. Wat betreft de circulaire economie, bevindt Nederland zich momenteel in de beginfase van een transitie. Er weliswaar sprake van vooruitgang, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid is hier al op afgestemd, maar het tot uitvoering brengen van dit beleid blijkt vaak een hogere drempel dan gedacht. Of is het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ nog van toepassing?

De gemeente Druten doet mee aan het Gelderse programma voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Binnen dit programma ontwikkelen wij samen met de gemeente Druten het HOV-knooppunt Druten. Vanuit het Rijksbeleid ‘Nederland Circulair in 2050’, het Provinciaal beleid ‘Weg met de wegwerpeconomie’ en het gemeentelijk beleid ‘Druten daagt uit!’, hebben wij de gemeente Druten uitgedaagd met een CSSK-raming circulariteit al te verankeren in de verkenningsfase van het project. En met wederzijds succes!

Onze economie is momenteel lineair ingericht. Dit betekent dat van moment van winning fossiele grondstof dat einde gebruik een eenrichtingsweg is. In een circulaire economie kent de grondstof een tweerichtingsweg en blijft de grondstof ‘actief’ in de economie. Hierdoor ontstaan er nieuwe werkzaamheden, stromingen van grondstoffen en bijbehorende geldstromen. Dit heeft invloed op de manier waarop wij fysiek-ruimtelijke projecten ontwerpen, inrichten, onderhouden, maar ook financieren. Hiertoe hebben wij de Circulaire SSK-raming ontwikkeld. Kortweg de CSSK-raming.

Het resultaat van de CSSK-raming van het HOV-knooppunt Druten is dat het uiteindelijk 0,25% duurder is dan de lineaire variant. Trekken we de bijhorende proceskosten daar vanaf, die van tijdelijke aard zijn om de overgang van lineair naar circulair te faciliteren, is het verschil uiteindelijk 0%!

Het beleid is er, het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ is na het lezen van dit artikel niet meer van toepassing en het circulair inrichten van je project hoeft niet persé duurder te zijn. Niets houdt jou nog tegen om te starten met circulariteit!