Beheer- en oogstplan is cruciaal voor de circulaire economie

Beheer- en oogstplan is cruciaal voor de circulaire economie

Geplaatst op: 25-02-2020

In een circulaire economie werken we in gesloten kringlopen. Dat betekent dat we aan het einde van de levensduur van een product, het gehele product als ‘nieuwe’ input in de kringloop verwerken. Om dit te kunnen verwezenlijken, hebben we voor de duurzame rotonde aan de Zwanensingel in Vlaardingen een beheer- & oogstplan opgesteld. Zeker bij een product als een rotonde, die gerealiseerd wordt met een levensduur van 50 jaar, is het cruciaal dat we opschrijven hoe tijdens én na de gebruiksfase gehandeld dient te worden.

De essentie van de circulaire economie is dat we de waarde van grondstoffen/materialen behouden. Daarvoor gaan we in elke fase (ontwikkel, gebruik, einde gebruik) zorgvuldig met deze grondstoffen om. De materialen die vrijkomen tijdens én na de gebruiksfase zien wij als oogst van grondstoffen. De materialen die in deze fases vrijkomen kunnen worden hergebruikt in de oorspronkelijke vorm waarvoor ze gemaakt zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het herstellen van een verzakt trottoir. De tegels die vrijkomen worden in dit geval weer teruggeplaatst. De tweede vorm van hergebruik is dat de grondstof terug wordt gebracht in de kringloop en weer wordt gebruikt voor nieuwe producten van hetzelfde materiaal.

Tijdens het onderhoud (de gebruiksfase) zal voor eenzelfde samenstelling van grondstof/materiaal worden gekozen. Dit zorgt ervoor dat de aanwezige materialen niet ‘vervuild’ worden met andere materialen. Op deze wijze behouden we de ‘zuiverheid’ van de aanwezige waarde. Anders verwoord: wanneer we heel veel diverse soorten materialen door elkaar gebruiken, zal dit de herbruikbaarheid doen afzwakken, waardoor het materiaal alleen nog laagwaardig kan worden hergebruikt.

Na de gebruiksfase is de volgorde van oogsten van belang. In het beheer & oogstplan geven we gefaseerd weer wanneer wat geoogst moet worden en waar het heen moet voor hergebruik. Hiermee wordt de rotonde aan de Zwanensingel ‘nieuwe’ input voor een volgende ontwikkeling. Op deze wijze draagt het beheer- & oogstplan bij aan het sluiten van kringlopen in de circulaire economie.