Bouwteam cultuurplein Horst is een succes

Bouwteam cultuurplein Horst is een succes

Geplaatst op: 17-03-2020

De gemeente Horst aan de Maas gaat de laatste fase van het centrumplan realiseren door aanleg van het cultuurplein ’t Gasthoês. Kragten heeft dit plein ontworpen waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Op verschillende manieren is nagedacht over het toepassen van duurzame materialen, methoden en innovaties. Om de vertaalslag te maken van ontwerp naar realisatie en dat ook nog eens in een kort tijdbestek, heeft Kragten voorgesteld de verdere uitwerking van het project te doen in de bouwteam-samenwerkingsvorm.


Om te komen tot het bouwteam zijn vier aannemers uitgenodigd en op basis van een presentatie is de beste aannemer bepaald. Het sleutelwoord bij een bouwteam is vertrouwen. Vertrouwen tussen de drie partijen, de gemeente Horst aan de Maas als opdrachtgever, Kragten als ontwerper en adviseur en BLM Wegenbouw b.v. als aannemer.
Met een doorlooptijd van circa vier maanden is het voorlopig ontwerp ontwikkeld tot een uitvoeringsontwerp waarbij de kennis en kunde van de drie partijen zijn gecombineerd. Juist het combineren van deze kennis heeft gemaakt dat het maximale ontwerp en duurzaamheid is gerealiseerd, rekening houdend met het beschikbare budget.

Het combineren van de kennis is anders dan in een traditionele vorm van samenwerken zoals een RAW-bestek waar de opdrachtgever voorschrijft wat hij wil. In het bouwteam hebben we gebruik gemaakt van elkaars kracht wat op velerlei manieren tot een succes heeft geleid.

Ten aanzien van duurzaamheid zijn mooie ideeën ontstaan die gerealiseerd worden zoals water-opnemende bestrating, hergebruik en opslag van regenwater om klimaatstress tegen te gaan maar ook om verdroging van bomen en groen te minimaliseren. Tot op heden is de omgeving het er unaniem over eens: “het wordt een prachtig cultuurplein”.

Wij vernemen dat het samenwerken in een bouwteam een trend lijkt te zijn. Als dat echter het succes oplevert waar alle partijen vol trots over spreken, dan is dit de juiste vorm door in vertrouwen samen het beste resultaat te behalen.