Herinrichting markt Oirsbeek

Herinrichting markt Oirsbeek

Geplaatst op: 20-10-2020

In opdracht van de gemeente Beekdaelen verzorgt Kragten zowel de werkvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor d herinrichting van de markt in Oirsbeek.

Belangrijke redenen voor de herinrichting waren:
• Verkeersonveilige situaties volgen elkaar op
• Efficiënter inrichten van de beschikbare ruimte dat ten goede komt van evenementen en parkeren
• Meer ruimte voor terrassen
• Afkoppelen van regenwater (d.m.v. een krattensysteem) waardoor er minder wateroverlast ontstaat

Toekomstbestendig
Toekomstbestendig vullen we op twee manieren in. De nieuwe situatie is zo ontworpen dat het gebruik van de Markt flexibel is. Daarmee spelen we in op de veranderende behoefte van het gebruik. Er is ruimte voor het organiseren van evenementen, ruimte voor parkeren, maar ook ruimte voor meer terras.
Daarnaast is het ook toekomstbestendig in klimaatadaptieve zin. Door het afkoppelen van het regenwater van het riool, verminderen we het wateroverlast bij hevige regenval. Het afkoppelen gebeurt hier door middel van een krattensysteem.

Circulair
Om overbodig grondstofverbruik te voorkomen is bij de herinrichting van de Markt gekeken naar maximaal hergebruik van bestaand materiaal. In plaats van het rijkelijk afgraven, en opnieuw aanbrengen van nieuwe fundering, is de bestaande fundering (mengsel van stol en menggranulaat) hergebruikt als aanvulling op de sleuf van het aan te brengen betonnen RWA-riool, prefab putten en PP-infiltratiekratten zijn ook hergebruikt in de nieuwe fundering van de rijweg.
De bestaande gebakken stenen worden gepalleteerd opgeslagen in depot om vervolgens hergebruikt te worden in de trottoirs en het kerkplein.
De rijweg en parkeervakken wordt bestraat met nieuwe gebakken stenen. Op deze wijze kunnen we in de toekomst de rijweg en de parkeervakken makkelijk demonteren en de materialen elders hoogwaardig hergebruiken. Daarnaast worden rondom de markt prefab zitbanken en plantvakken aangebracht en de bestaande lichtmasten worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Planning en fasering
De werkzaamheden worden in 6 fases uitgevoerd om de bereikbaarheid in de omgeving te waarborgen. De werkzaamheden zijn gestart in april 2020 en zullen worden afgerond in december 2020. Kurvers is de hoofdaannemer die de werkzaamheden uitvoert.