MONO – Stop weg, stap op!

MONO – Stop weg, stap op!

Geplaatst op: 15-04-2021

MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van appjes of social media post. Ook op de fiets. Volgens SWOV (2018) wordt maar liefst 68% van de verkeersongevallen veroorzaakt doordat een verkeersdeelnemer afgeleid is. En daar gaan wij iets aan doen in de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg.

Deze MONO-campagne heeft Kragten samen met SHIFT, SMILE Promotions en EINDER communicatie opgezet. We richten ons hierbij op kinderen van 10 tot 12 jaar. Rond deze leeftijd krijgen kinderen vaak hun eerste mobieltje. Juist daarom zit deze doelgroep in een cruciale periode. Ze hebben nog niet de gewoonte aangeleerd om hun mobiel op de fiets te gebruiken en daarom is de campagne gericht op het voorkomen van gewoontegedrag. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Hiervoor hebben wij een eigen onderzoek uitgevoerd en acties getest bij de doelgroep.

‘’Mijn vader gebruikte eerst zijn mobiel in de auto, maar toen had ik gezegd dat het heel gevaarlijk is en dat we niet willen dat hij niet meer leeft en toen gebruikte hij hem niet meer.’’ – respondent uit eigen onderzoek

Stop weg, stap op!
Onze hoofdboodschap ‘Stop weg, stap op!’ biedt een handelingsperspectief en wordt regelmatig herhaald zodat de boodschap goed blijft hangen bij de doelgroep. Dit draagt bij aan de sociale norm: geen mobiel op de fiets. Deze boodschap communiceren we samen met Mo. Het stoere karakter dat past bij de doelgroep.


Aan de slag
De belevingswereld van 10- tot 12-jarigen speelt zich af op school, de sport- of hobbyvereniging, op evenementen, maar ook online. Ouders, leerkrachten, vriendjes of bekende vloggers spelen een belangrijke sociale voorbeeldrol. Inspelend hierop organiseren wij interactieve gastlessen, pop-up stands, doe-het-zelfpakketten en een vlog-challenge op verschillende locaties. Ook betrekken we diverse voorbeeldrollen uit de sociale omgeving van de doelgroep. De acties zijn samen met een gedragswetenschapper ontworpen. Ook voeren we een actieve online campagne op diverse social mediakanalen zoals Instagram, Youtube en TikTok. Bij elke actie gaan de kinderen echt zelf aan de slag met het thema MONO. Ik fiets MONO, jij toch ook? Dus Stop weg, stap op!

Meer informatie? mono@kragten.nl