N280 verbindt Leudal

N280 verbindt Leudal

Geplaatst op: 24-06-2021

Nadat de N280 Roermond vorig jaar werd opengesteld voor het verkeer is het nu de beurt aan de N280 Leudal om de verbeterde verbinding tussen Roermond en de A2 te completeren. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de planvorming voor de N280 Leudal.

Samen met onze partner Wagemaker verzorgden wij de werkzaamheden om het project in procedure te brengen, in opdracht van en in samenwerking met de provincie Limburg. We werkten aan de ontwerpen van wegen en kunstwerken en verzorgden hiervoor de afstemming met vele stakeholders. Dit heeft geleid tot een wegontwerp waarmee de doorstroming wordt verbeterd en de broodnodige impuls wordt gegeven aan een verbetering van de verkeersveiligheid.
De afgelopen jaren gebeurden op de N280 Leudal immers vele ongevallen, die met de beoogde herinrichting tot het verleden moeten gaan behoren.

Zowel voor het weg- en kunstwerkenontwerp, alsmede voor de ruimtelijke procedure voerden wij de afgelopen jaren vele (veld)onderzoeken uit. Bodemonderzoeken, geotechnische onderzoeken, archeologische onderzoeken en bijvoorbeeld natuuronderzoeken zijn uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de aanleg. Ook maakten we de effecten op bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid inzichtelijk. Uiteraard is ook uitgebreid onderzoek verricht naar de effecten van stikstofdepositie. Daar waar nodig zijn passende maatregelen voorzien om negatieve effecten te voorkomen. De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in een Milieueffectrapportage en een Provinciaal Inpassingsplan. Onlangs heeft de provincie Limburg het ontwerpplan vrijgegeven voor de inspraakperiode, die tot medio juli 2021 loopt. Daarna gaan we aan de slag om het plan een definitieve status te geven om, naar verwachting, begin 2022 te laten vaststellen.

Over enkele jaren hopen we dan op een mooie en veilige N280 door Leudal te rijden en met trots terug te kijken op dit veelzijdige en uitdagende project!