Raamovereenkomst Geodiensten van Rijkswaterstaat

Raamovereenkomst Geodiensten van Rijkswaterstaat

Geplaatst op: 21-02-2022

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening verzamelt data voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Kragten en Rijkswaterstaat hebben al 15 jaar een raamovereenkomst waarin we helpen deze data op orde te houden.

Het gaat dan vooral over het inwinnen (meten) en bewerken van geodata. Ook voor de komende jaren hebben Rijkswaterstaat en Kragten weer een raamovereenkomst voor geodiensten afgesloten.


Onze kennis en ervaring van de geodata van Rijkswaterstaat is cruciaal geweest voor het scoren van deze mooie raamovereenkomst. Samen met Rijkswaterstaat werken we de komende jaren aan nauwkeurige, actuele en volledige data van het RWS-areaal. Of zoals RWS zelf zegt:
“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”