Meten is weten

Meten is weten

Geplaatst op: 04-04-2022

Weet jij hoe hoog het grondwater staat in jouw woonplaats? En als je het niet weet, aan wie vraag je dat dan? Voor velen is de eigen gemeente het eerste aanspreekpunt. Maar wat als deze informatie slechts fragmentarisch aanwezig is?

Voor de gemeentes in Noord- en Midden-Limburg wordt inzicht in de hoogte van het grondwater steeds belangrijker. Grondwateroverlast maar ook -onderlast komen in het huidige klimaat steeds vaker voor. Om inzicht in de grondwaterstanden te krijgen zijn peilbuizen nodig. Deze meten de grondwaterstand en verschaffen informatie voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom hebben de gemeentes van Noord- en Midden-Limburg onder de vlag van het Waterpanel Noord een gezamenlijk project gestart: de realisatie van een gebieds-dekkend grondwatermeetnet om de freatische grondwaterstand in beeld te brengen. In een eerder stadium van dit project hebben wij het Waterpanel Noord en de gemeentes geholpen met het ontwerpen van dit meetnet. Het project bevindt zich nu onder begeleiding van Kragten in de uitvoeringsfase. In totaal worden er over circa 1060 km2 grondgebied ruim 250 peilbuizen geplaatst in de komende vier tot zes maanden.

Hiervoor staan Lankelma Geotechniek Zuid en Senzorro (voorheen XAxis) aan de lat, zij plaatsen de peilbuizen en voorzien deze van telemetrische meetapparatuur. De apparatuur kan op afstand uitgelezen worden en de gegevens van alle peilbuizen worden in één gebruikersportaal inzichtelijk gemaakt. En dat niet alleen, ook de gegevens van alle peilbuizen uit Dinoloket en de BRO (de landelijke databases met alle informatie over de ondergrond) komen in dit portaal te staan. Het portaal wordt beheerd door Blik Sensing. Zo staat alle informatie centraal op één plek. Zodat gemeentes informatievragen over grondwater gemakkelijk en snel kunnen beantwoorden.


Nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten? Bij vragen kun je terecht bij projectleider Nancy Sevriens-Visser  (nsv@kragten.nl).