De Kragten-dronepiloten en privacy

De Kragten-dronepiloten en privacy

Geplaatst op: 11-05-2022

De Lionsclub Roermond houdt maandelijks bijeenkomsten over uiteenlopende, maar maatschappelijk relevante thema’s met als doel er zelf van te leren, te inspireren en om over mogelijke nieuwe initiatieven voor goede doelen na te denken binnen een informeel netwerk.


De presentatie van donderdag 17 maart 2021 ging over de huidige stand van zaken omtrent de regelgeving en het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen in de civiele sector. Populair gezegd ging het over het commerciële gebruik van drones. Peter van de Ven en Eric Geenen waren voor deze presentatie uitgenodigd en hebben gesproken over wat Kragten momenteel doet met drones, wat we mogen en wat we niet mogen. Ook is aan bod gekomen welke waardevolle producten met onze dronebeelden gemaakt worden.

Veel vragen vanuit de toehoorders gingen over privacy in relatie tot het gebruik van drones. En dan met name natuurlijk de zorgen over het mogelijk schenden van deze privacy. Dit is een begrijpelijke reactie als men ziet wat er allemaal vastgelegd kan worden met deze nieuwste en kleinste luchtvaartuigen in ons luchtruim. De door EASA opgezette Europese luchtvaartwetten gaan echter niet over privacy, maar over de classificatie, het gebruik en de veiligheid van drones. Privacy is een thema dat veel verder strekt en op veel meer vlakken speelt dan enkel bij de inzet van drones. Het advies aan onze elf aankomende dronepiloten bij Kragten is dan ook om vooral het gezonde verstand te gebruiken bij het vliegen met onze drone en vooral te beseffen dat voor veel mensen privacy een gevoelig thema is.