Circulaire grondstoffenbank Venlo

Circulaire grondstoffenbank Venlo

Geplaatst op: 30-06-2022

De restwaarde van materialen is het hoogst als deze na het einde van de levensduur één op één hergebruikt kunnen worden en niet als puin worden hergebruikt. Om dit logistiek te organiseren is een tussenstation nodig waar materialen heen gebracht worden om vervolgens op het gewenste tijdstip elders te hergebruiken. Dit spaart primaire grondstoffen en afval uit, dat is circulair. In opdracht van gemeente Venlo doet Kragten onderzoek naar een regionale circulaire grondstoffenbank en zal hiervoor een voorstel schrijven. Maar is een grondstoffenbank überhaupt gewenst of haalbaar en hoe kijken bedrijven en overheden in de regio hiernaar?

De huidige manier van werken in de wegenbouw is dat na sloopwerkzaamheden de materialen vergruizeld worden tot puingranulaat dat veelal als fundatie voor wegen wordt gebruikt. Granulaire materialen zoals zand, diverse soorten grond en puinfundering worden al veel hergebruikt. Echter afwateringelementen (denk aan rioolbuizen en -putten), betonklinkers en -tegels worden vaak als puin afgevoerd. Hier valt nog winst te behalen. Een circulaire grondstoffenbank zou een uitkomst kunnen bieden. Dit is een terrein waar de herbruikbare materialen kunnen worden opgeslagen en geregistreerd.
Tijdens interviews met aannemers, leveranciers van zand en grind, ontgronders, afvalverwerkers, sloopbedrijven en recyclebedrijven halen we waardevolle informatie op over of zij kansen zien in een grondstoffenbank? Wat zou goed kunnen werken en op welke wijze? Ook gaan we een alliantie oprichten van gemeenten, scholen met specialisatie circulaire economie, ontwerpers en architecten. Kunnen we omdenken en, in tegenstelling tot het huidige ontwerpen, aanbod-gestuurd ontwerpen? Dat betekent kijken wat er in de circulaire grondstoffenbank voorradig is en daarop het ontwerp inrichten.
Hieruit komt een regiovoorstel dat door de gemeente Venlo worden gebruikt voor zowel de Rijks- als provinciale subsidieaanvragen. De hele keten zal na moeten denken over het anders omgaan met materialen, want onze grondstoffen zijn eindig. Indien gewerkt gaat worden met circulaire materialen zal de kostenpost voor een toekomstig project er zeker anders uitzien. Een circulaire grondstoffenbank is hierbij onontbeerlijk.