Menu
Home

Directieteam

Kragten heeft een netwerkorganisatie die wordt gefaciliteerd door de directie. De directeuren zijn een belangrijk deel van hun tijd uitvoerend bezig in projecten. Soms als consultant, dan weer als inhoudsdeskundige. Dat is een bewuste keuze. Zo staan we dichtbij de klant en weten we wat er zich in de markt afspeelt.

Een belangrijk voordeel voor onze opdrachtgevers is bovendien dat de directeuren niet alleen op bedrijfseconomische en juridische aspecten sturen. Bij Kragten denken en handelen we vanuit het vak en de inhoud. We zoeken de beste oplossing en willen investeren als we zien dat het meerwaarde heeft voor onze organisatie of de ontwikkeling van kennis. Dat kan alleen als vakinhoud én bedrijfseconomische aspecten de basis vormen waarop de directie haar werk doet. 

Het directieteam van Kragten bestaat uit vier directeuren en is als volgt opgebouwd:

  • Drs. Ing. Jan-Willem Boots is voorzitter van het directieteam. Hij is van huis uit verkeersplanoloog.
  • Ing. Harry van Duijnhoven stuurt de meer ruimtelijk getinte vakgroepen aan. Dit past uitstekend bij zijn opleiding en jarenlange werkervaring.
  • Ing. Joris Janissen stuurt de meer technisch getinte vakgroepen aan. Hij is in het vakgebied civiele techniek opgeleid en beschikt over jarenlange ervaring hier in.
  • Harry Koopstra RA leidt de facilitaire activiteiten, zoals automatisering, secretariaat, personeelszaken en (financiële) administratie.
Directie _met namen.jpg
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal