Menu
Home

Kernwaarden

Kragten is een onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte zonder belangen bij marktpartijen. Onze positie als adviseur wordt daardoor versterkt. Het stelt ons bovendien in staat om onze kennis en ervaring te verrijken, werkende vanuit verschillende invalshoeken.

Wij geloven dat een duurzaam vertrouwen in onze klanten en onze medewerkers alsmede de kracht van onze kennisrijke organisatie leidt tot een optimale bijdrage aan de uitgebalanceerde inrichting en instandhouding van onze leefomgeving.

De klant centraal
Bij de invulling van onze dienstverlening staat het belang en de behoefte van de klant voorop. Wij richten ons op waarde-creatie voor de klant en relateren ons kwaliteitsbesef aan de tevredenheid van de klant.

Klantrelatie centraal.jpgVeelvuldig samenwerken
Redenerende vanuit de klanten zijn wij in onze aanpak gericht op samenwerking: met opdrachtgevers voor de invulling van de klantbehoefte, met partners voor de gewenste verbreding van onze dienstverlening waar nodig en in de keten waar het geheel meer is dan de som der delen.

Innovatie als inspiratie
Op zoek naar de vraag achter de vraag werken we aan waarde- creatie voor de klant. Dit brengt vaak nieuwe inzichten mee over de in te zetten kennis of processen. Elk vraagstuk staat op zichzelf en het stimuleert ons om daarbij de juiste oplossing te ontwikkelen. Dit blijkt een ideale voedingsbodem voor de innovatie in ons bedrijf en is bovendien leuk om te doen.

Veelzijdig duurzaam
Duurzaam heeft een veelzijdige betekenis bij Kragten. Het kan hierbij gaan over relaties met klanten en medewerkers, waarbij vanuit vertrouwen een duurzame relatie ontstaat. Of het gaat over de inhoud van onze advisering, over onze ontwerpen of onze visie op beheer waarin vanuit leefbaarheid en beleving duurzaamheid ontstaat. En natuurlijk is Kragten ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan het ondernemen. Download hier ons maatschappelijk jaarverslag.

Kwaliteit als uitgangspunt
Klantwensen staan bij Kragten voorop. Een goed advies heeft kwaliteit wanneer het beantwoord aan de behoefte van de klant en de klant in staat stelt om zijn vraagstuk daarmee in te vullen. Kwaliteit is ook dat de klant vervolgens met tevredenheid kijkt naar het resultaat en het proces daarnaar toe. Onze werkwijze stelt ons in staat om continu te verbeteren. Dat maakt ook de kwaliteit weer duurzaam.

In ons kwaliteitssysteem hebben wij dit geborgd. De processen van onze dienstverlening zijn op een systematische wijze ingericht en stellen de controles op de klantwensen en de vakkennis centraal. Ook voor het proces van de continue verbetering wordt in het kwaliteitssysteem ondersteund. Wij gebruiken daarvoor metingen zoals een klantrespons, interne en externe evaluaties en audits. Procesaudits worden ingezet voor de controle van de (werk)processen van risicovolle en grote projecten. Bij projectaudits worden projecten aan een inhoudelijke audit onderworpen op de GOKIT-aspecten (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd). Download hier het ISO 9001-certificaat en hier het ISO 14001-certificaat.

Kennis en vakmanschap
Inhoud vormt de basis. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisborging heeft binnen Kragten daarom constant aandacht. Dat gebeurt niet alleen met goede opleidingsprogramma’s en de samenwerking met kennisinstituten, dat is ook geborgd in de vakgroepsgewijze organisatieopzet van het bureau. Dat stelt medewerkers in staat zich te ontwikkelen en zelfs te excelleren in hun vakgebied.

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal