Menu
Home

Publicaties

 • Nieuwskrant nr 12 - december 2018

  Kragten-nieuwskrant nr 12 - uitgave december 2018

  Download publicatie
 • CEES staat voor Circulair, Energie, Ecologie en Samenleving

  Publicatie Biind Magazine 20 december 2018.

  Wij zijn creatieve meedenkers over de uitdagingen van nu op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzaamheid voor een fijne samenleving nu en in de toekomst. Ontmoet CEES.  Download publicatie
 • Referentieprojecten sport (accommodaties

  Referentieprojecten met betrekking tot (her)inrichting, beheer & onderhoud en onderzoek & beleid sportvoorzieningen.

  Download publicatie
 • Batentool Wat groen kan doen

  Publicatie in Straatbeeld nr. 5 - oktober 2018

  Download publicatie
 • Minisymposium Werkplaatsen

  Donderdag 25 oktober 2018 bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 Zwolle.

  Aanmelding via ervaringskennis@kragten.nl  Download publicatie
 • Nieuwskrant nr 11 - september 2018

  Kragten nieuwskrant nr. 11 - publicatie september 2018

  Download publicatie
 • Onderzoek lange termijn effecten sluiten steenkoolmijn Limburg

  Publicatie www.GWW-bouw.nl d.d. 24 september 2018 - Projectleider Jaap Spaans van Kragten  Download publicatie
 • Persbericht Vakbeurs Openbare Ruimte - sponsoren VOR

  Kragten is één van de elf sponsoren van de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018.

  Download publicatie
 • Beeldkragt, de smartphone als landmeter

  Publicatie in het vakblad Stedebouw & Architectuur nr. 5 september 2018

  Download publicatie
 • De openbare ruimte van de Toekomst

  Publicatie vakblad Straatbeeld - juni 2018

  Download publicatie
 • De krachtige stad in beweging - Onze visie op mobiliteit

  Publicatie Straatbeeld - whitepaper 16 juli 2018

  Download publicatie
 • Nieuwskrant nr 10 - juni 2018

  Uitgave Kragten-nieuwskrant nr. 10 - uitgave juni 2018

  Download publicatie
 • Skills Garden brengt Athletic Skills Model naar beweegplek voor iedereen

  Publicatie in Sport&Strategie online 22 maart 2018. Zie website Skills Garden.  Download publicatie
 • Duurzaam inrichtingsplan Kampershoek 2.0 Weert

  Publicatie in GWW (Grond Weg Waterbouw) april 2018

  Download publicatie
 • Levendige buurten en dorpen

  Publicatie in Straatbeeld nr. 2 - april 2018

  Bronvermelding bij 3D-visualisatie van Beekveld: Versteegden Vastgoed Erp.  Download publicatie
 • Kragten nieuwskrant nr. 9 - maart 2018  Download publicatie
 • Sportpark Leudal-Oost in Neer

  Publicatie in De Limburger d.d. 21 maart 2018

  Download publicatie
 • Samenwerking met Rijkswaterstaat verlengd

  De combinatie Kragten-Sweco tekent Raamovereenkomst Geo-Informatie met Rijkswaterstaat.

  Download publicatie
 • Persbericht Stad in actie

  Persbericht van InnoSportLab d.d. 15-3-2018

  Download publicatie
 • Speciale techniek toegepast bij overkluizing Maasnielderbeek Roemond

  Vakblad Land+Water nr. 3 maart 2018

  Download publicatie
 • Simulatiemodel nu ook inundatiemodel

  Publicatie in Civiele Techniek, jaargang 72, nummer 1/2 2018

  Download publicatie
 • Nieuwskrant nr 8 - januari 2018

  Kragten-nieuwskrant nr 8 - uitgave januari 2018

  Download publicatie
 • Waarom bewegen alleen niet genoeg is

  Pulbicatie in Stedebouw & Architectuur nr. 6 - november 2017

  Download publicatie
 • Klimaatadaptatie is klein, concreet en lokaal

  Publicatie in Vakblad Straatbeeld nr. 5 - november 2017

  Download publicatie
 • Afkoppelen is meer dan de regenpijp doorzagen

  Publicatie in Vakblad K&S (Klimaat & Sanitair) oktober 2017

  Download publicatie
 • Nieuwsbrief nr. 7 - september 2017

  Nieuwsbrief nr. 7 - september 2017

  Download publicatie
 • Kragten nieuwskrant nr 7 - uitgave september 2017

  Kragten nieuwskrant nr 7 - uitgave september 2017

  Download publicatie
 • Samenwerken is de norm

  Publicatie in de commerciële bijlage van Elsevier Weekblad juli 2017.

  Download publicatie
 • Slim in Mobiliteit

  Een rapport van gemeente Roermond en Kragten "Slim in Mobiliteit" (mei 2016)

  Download publicatie
 • Nieuwsbrief nr 6 - april 2017

  Kragten-nieuwskrant nr 6 - uitgave april 2017

  Download publicatie
 • Leisure

  Folder (uitgave april 2017)

  Download publicatie
 • De eerste groene rotonde van Limburg in Steyl

  Digikrant De Limburger d.d. 5 april 2017

  Download publicatie
 • Skills Garden

  Brochure Skills Garden

  Download publicatie
 • Planet earth in jouw eigen achtertuin

  Het klimaat verbinden aan onze leefwereld.

  Publicatie Vakblad Het Waterschap - februari 2017  Download publicatie
 • Vitale leefomgeving

  Door het optimaliseren van de leefomgeving en het combineren van functies en opgaven, creëren wij een leefomgeving met meer betekenis, die bouwt aan een duurzame gemeenschap.

  Download publicatie
 • Whitepaper Klimaatadaptatie

  Kansen die klimaatadaptatie biedt voor een betere leefomgeving.

  Download publicatie
 • Beschermde soorten volgens Nieuwe Natuurwet 2.0

  Overzicht beschermde dier- en plantsoorten volgens Nieuwe Natuurwet 2.0

  Download publicatie
 • Kragten-nieuwskrant nr 5

  Kragten-nieuwskrant nr 5 - uitgave december 2016

  Download publicatie
 • Dynamisch Asset management in 5D voor Fresh Park Venlo

  Asset Management in meerdere dimensies.

  Stadswerk Magazine 09/2016  Download publicatie
 • Skills Garden

  Interview René Wormhoudt in sportknowhowxl - november 2016
 • Skills Garden

  Skills Garden  is een plek waar de openbare ruimte in het teken staat van stimuleren, uitdagen, groeien en plezier hebben in bewegen.

   

  Sport FM 16.5 - oktober 2016  Download publicatie
 • Adaptief Beheer blijkt succesformule

  Publicatie in Sport FM 16.5 (september 2016)

  Download publicatie
 • Kragten-nieuwskrant nr. 4

  Kragten-nieuwskrant nr . 4 - uitgave september 2018

  Download publicatie
 • Terreininrichting in het kader van gezondheid

  Van parkeerplaats en tuin transformeren naar gezonde omgevingen ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

  (Publicatie in Insights - september 2016)  Download publicatie
 • Operational Excellence

  Inovatief beheer op website NVDO

  Download publicatie
 • Skills Garden

  Publicatie in digitale Sport FM 16.3

  Naar publicatie
 • Het fundament: de juiste inkoopstrategie

  Wat maakt een project tot een succes?

  (Digitale editie Stedebouw & Architectuur juni 2016)  Download publicatie
 • Nieuwsbrief nr 3 - mei 2016

  Nieuwsbrief nr 3 - mei 2016

  Download publicatie
 • Whitepaper Tijdig sturing geven aan water

  Whitepaper 'Tijdig sturing geven aan water' gepubliceerd in Stedebouw & Architectuur februari 2016

  Download publicatie
 • Ontwerp van onze openbare ruimte met virtual design

  Ontwerpen van onze leefwereld door het Infra Informatie Model in 4D waarin op basis van GEO-data (GIS) de hele omgeving is gemodelleerd.

  (Publicatie vakblad Stadwerk nr. 10 december 2015)  Download publicatie
 • Nieuwsbrief nr 2 - januari 2016

  Nieuwsbrief nr 2 - januari 2016

  Download publicatie
 • De nieuwe economie van maatschappelijke voorzieningen

  Waarom voor €2,25 een krantje kopen, terwijl je voor diezelfde €2,25 een lekker cappuccino in een café koopt én de krant kan lezen? Door niet te focussen op bezit maar op wat je nodig hebt en het daadwerkelijke gebruik doen andere mogelijkheden en slimme combinaties zich voor. De nieuwe economie biedt zo ook een nieuw perspectief op maatschappelijke voorzieningen. Je hoeft tenslotte niet persé een bibliotheek, je wilt eenvoudig toegang tot informatie.

  Download publicatie
 • GVVP Roermond

  Publicatie YouTube RTV Roermond december 2015.

 • Whitepaper Samenlevingskragt

  Publicatie in Straatbeeld on line.

  Naar publicatie
 • Innovatieve oplossingen voor stedelijk waterbeheer

  Zonder dijken geen Nederland. Nederlans is zich hiervan bewust, zeker nu de klimaatverandering goed merkbaar is. 

   

  Publicatie in Straatbeeld september 2015  Download publicatie
 • Het nieuwe is slechts zelden goed

  Nieuw, nieuwer, het allernieuwste. De laatste jaren is deze wegwerpgeneratie zich aan het heruitvinden. Dit geldt ook voor stedenbouw en architectuur.

  Publicatie in Stedebouw&Architectuur september 2015  Download publicatie
 • Van all-inclusive vijfsterren hotel naar ....

  Het is tijd om het beheer van de openbarer ruimte echt aan te pakken, nu blijkt dat kaasschaven, differtentiëren en assetmanagemt geen afdoende resultaat bereiken.

  Publicatie in Straatbeeld november 2015  Download publicatie
 • Ruimtelijke adaptatie met de regenwatervisie

  Probleemstelling
  De watercomponent in structuurvisies, bestemmingsplannen en ontwikkeling en herinrichting van gebieden is op dit moment vaak een onderbelicht item. Het thema water wordt in deze plannen te algemeen beschreven, waarbij onduidelijk is waar de knelpunten zich bevinden, waar en hoe moet worden ingegrepen én welke ruimtelijke effecten dit heeft. Hierdoor is prioritering ten opzichte van andere thema’s onmogelijk en wordt het probleem op structuurniveau niet aangegrepen.   Download publicatie
 • Genomineerd Kragten O2-put

  De Kragten O2-put is genomineerd voor de Rioned Innovatieprijs 2016!

  Download publicatie
 • Ieder kind heeft recht op een geruite tuinbroek en rubber laarzen

  De stad moet ook goed zijn voor de kinderen door gewenst gebruik te stimuleren met speelaanleidingen.

  (Publicatie in Straatbeeld juni 2015) of Dag van de Openbare Ruimte stand 3.062  Download publicatie
 • Fietsen in sociaal perspectief

  Kragten is ervan overtuigd dat de genoemde transitie met het toegenomen leefbaarheids- en gezondheidsbesef de belangrijkste verantwoording is om te blijven investeren in de fiets.

  (Publicatie in Verkeer in Beeld nr 2 mei 2015)  Download publicatie
 • Nieuwsbrief nr 1 - mei 2015

  Nieuwsbrief nr 1 - mei 2015

  Download publicatie
 • Sportvelden, zorg en koffie

  Het is lastig om met teruglopende inkomsten voorzieningen op huidge wijze in stand te houden. In lijn met deze ontwikkelingen verandert ook de manier waarop we met sportvelden omgaan.

  (Publicatie Sport FM 15.2)  Download publicatie
 • Kragten zet met aanbesteding EK Atletiek in op kwaliteit

  Prestatie-inkoop bij aanbesteding EK Atletiek met tijdspad als grote uitdaging.

  (Publicatie Sport FM januari 2015)  Download publicatie
 • Discussie kunstgras en natuurgras zal altijd blijven

  Sportverenigingen hebben vaak de wens om op beide ondergronden te spelen.

  (Publicatie in Sport FM januari 2015)  Download publicatie
 • Met zorg bewegen

  Het combineren van  ruimtelijke  opgaven  met sociale  opgaven  is ons antwoord  op  de  demografische  ontwikkelingen, teruglopende ledenaantallen  bij  sportverenigingen,  individualisatie  van  de  samenleving,  de  transities  in  het  sociale  domein,  de  revitalisatie-opgave van  de  openbare  ruimte  en  de  gemeentelijke  bezuinigingsopgave.

  (Publicatie Sport FM januari 2015)  Download publicatie
 • Flexibelere contractvorm, beter sturen op budget en kwaliteit

  Adviesbureau  Kragten  introduceerde  onlangs  'Overeenkomst met Open  Posten  in beeld'; een nieuw  contract  voor  het onderhoud van de  (semi-)openbare  ruimte.  Met name de koppeling tussen  de  OMOP-aanpak en beeldbestekken  maakt  deze  contractvorm  bijzonder. Volgens  Kragten  kunnen  terreinbeheerders  hierdoor  flexibeler en beter  sturen  op budget  en  kwaliteit.

  (Publicatie Tuin en Landschap nr 2 2015)  Download publicatie
 • Vertrouwen als bedrijfscultuur

  60-jarig jublilerend Kragten heeft vertrouwen als bedrijfscultuur.

  (Publicatie in City Life december 2014)  Download publicatie
 • Geen oost-westverbinding Horst - Middenpeelweg

  Er komt geen nieuwe verbindingsweg tussen de N556 bij Horst-Sevenum en de Middenpeelweg. Uit een studie blijkt dat aanleg van een dergelijke weg geen oplossing is voor de overlast van (vracht)verkeer in Sevenum, America, Meterik en Kronenberg.

  Publicatie 12 januari 2015 op www.1limburg.nl
  http://www.1limburg.nl/geen-oost-westverginding-horst-middenpeelweg  Download publicatie
 • Wij bouwen gemeenschappen

  Nederland zit midden in een transitie van ongebreidelde groei naar balans en evenwicht Met een terugtrekkende overheid en schaarse middelen, maar ook met veel aandacht voor het milieu, de zorg, de participatie en de beleving van mensen. De ruimtelijke ordening speelt een belangrijke rol in die transitie.

  (Publicatie Excellent januari 2015)  Download publicatie
 • Relining Maasstraat Baarlo

  In de gemeente Peel en Maas is onlangs een bijzonder reliningsproject afgerond. In de Maasstraat in Baarlo moest een overkluisde beek gerenoveerd worden. Het project was speciaal, omdat de overkluizing zowel onder gemeentelijk als privaat eigendom
  gelegen is. Daarnaast moest de afvoer van de beek gewaarborgd blijven, had men met een hoge grondwaterstand te maken en vond er tijdens de werkzaamheden een kermis plaats.

  (Publicatie Vakblad Riolering december 2014)  Download publicatie
 • We vinden het wel zo gepast een tegenprestatie te leveren

  Het forum Relinen en Rioolbeheer, dit jaar te houden op 20 november in hotel Vianen, is een belangrijk trefpunt voor rioolbeheerders en bedrijven die bij de renovatie van rioleringen zijn betrokken. Verschillende deelnemers dragen graag bij in de organisatiekosten, zoals Kragten, een vooraanstaand bureau voor geo-informatie, ruimtelijke planning en civiele techniek met vestigingen in ‘s Hertogenbosch en Roermond.

  (Publicatie Cobouw 18 oktober 2014)  Download publicatie
 • Cowboytijdperk drones loopt op zijn eind

  Hoewel de regelgeving flink is aangescherpt, wordt er nog  heel wat  gerommeld met drones in de bouw en infra.

  (Publicatie Cobouw 18 oktober 2014)  Download publicatie
 • Duurzame leef- en beweegomgeving

  Duurzaamheid  wordt  vaak geassocieerd  met  levensduur,  energiebesparing  en  cradle  to  cradle. Zaken die goed te  kwantificeren zijn. Een  duurzame  leef-  en  beweegomgeving  is  veel  lastigerte  meten. Duurzaamheid  wil  in  dit  geval  zeggen  dat  de  ruimte blijft  voldoen aan  de  functie  waarvoor  het  is  ingericht.

  (Publicatie in Sport FM nr. 4 - augustus 2014)  Download publicatie
 • Structuur in bewegen

  Er is nog een sterke scheiding tussen sport en spel waarneembaar binnen de Nederlandse gemeenten. Sport wordt bedreven op de sportparken en in de sporthallen, spelen vindt plaats in de speeltuintjes en de individuele sporter zoekt zelf maar een plekje. Mensen moeten meer gaan bewegen, snelle opiossingen zullen echter niet gaan leiden tot een duurzame opiossing voor deze uitdaging.

  (Publicatie Sport FM nr. 3 - juni 2014)  Download publicatie
 • Unieke inkoopstrategie bij onderhoud spoorbrug Aldenhof in Born

  De gemeente Sittard - Celeen en Kragten bedachten voor het onderhoud van de spoorbrug aan de Aldenhofweg te Born een unieke inkoopstrategie. Op basis van deze kansrijke en doelmatige inkoopstrategie heeft Kragten het project ontworpen, voorbereid en gedurende de uitvoering beheerst.

  (Publicatie in Grond, Weg en Waterbouw mei 2014)  Download publicatie
 • Waterkragt; Innovatieve oplossingen voor stedelijk waterbeheer

  Het ontwikkelingen van toepassingen voor het stedelijk waterbeheer heeft geleid tot twee innovaties onder de paraplu Waterkragt. Deze innovaties zijn: Stratus, meer dan een rioleringsmodel en Rioscan, vertrouwen in rioleringsdata.

  (Publicatie in Vakblad Riolering mei 2014)  Download publicatie
 • Te veel veldcapaciteit, een vloek of een zegen?

  Hoewel veel verenigingen het in eerste instantie wel makkelijk vinden om veel ruimte in de beschikbare sportvloeren te hebben, zit hier ook een keerzijde aan; de kosten.

  (Publicatie in Sport FM april 2014)  Download publicatie
 • Opening Stadspark De Kat in Grave

  De kat, ook wel kogelvanger genoemd, was een barrière om kogels en mortieren op te vangen. Erachter lag het arsenaal, waar de voorrad wapens en kruit van de stad Grave lag. Nu is het stadspark.

  (Graafsche Courant d.d. 18 maart 2014)  Download publicatie
 • Regenwateroverlast in woning

  Handvatten voor de rioleringsspecialist om oorzaken te achterhalen en oplossingen te bieden.

  Download publicatie
 • Een continue dynamisch proces

  Kragten is een onafhankelijk adviesbureau voor de inrichting van de openbare ruimte en strategische ruimtelijke beleidsplannen.

  Het Elkerliek Ziekenhuis is meer dan 20 jaar een klant van Kragten.

  “Met het bedrijf Kragten werken we al vele jaren samen. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot de professionaliteit die het nu uitstraalt. Er werken gedreven en pro-actieve adviseurs en specialisten. Vanaf de eerste ideeën tot en met de oplevering van projecten is er een continu contact tussen het Elkerliek en diverse specialisten binnen Kragten. Zowel in ontwerp als uitvoering is er een correcte en deskundige samenwerking, ondersteund door een goede communicatie. Op veranderingen in zowel tijd als uitvoering wordt goed geanticipeerd. De gemaakte afspraken, de advisering voor het tot stand komen van projecten en opdrachten, de uitvoering en afronding van de opdrachten en projecten verliep altijd tot ieders volle tevredenheid. Na 20 jaar zijn ze nog steeds even enthousiast betrokken.

  De huidige uitbreiding van het Elkerliek Ziekenhuis geeft aan dat de ontwikkeling van de openbare ruimte een continu dynamisch proces is en nemen we hiervoor Kragten graag als adviseur in de arm.”

  Dhr. Henk Lenders, Hoofd Bouw en Veiligheid van het Elkerliek Ziekenhuis Helmond  Download publicatie
 • Kragten sponsort Het Geofort

  De activiteiten in Fort bij de Nieuwe Steeg in de Betuwe hebben veel raakvlakken met ons vakgebied. (Publicatie in Cobouw juli 2013)

  Download publicatie
 • Infra-ambitie Noord-Limburg

  In de Infra-ambitie van Noord-Limburg staat de kracht van Noord-Limburg beschreven en zijn de infrastructurele projecten benoemd die noodzakelijk zijn om deze kracht ten volle te benutten.

  Download publicatie
 • Sportlandgoed De Haamen

  Maatschappelijk verantwoord bewegenen beleven (Publicatie in Stedenbouw editie 712-juni 2013)

  Download publicatie
 • Renovatie in MJOP

  Het onderhoud van een sportpark en het bijbehorende onderhoudsbudget vinden we steeds vaker terug in een meerjarenonderhoudsplanning. Maar hoe zit het met de budgetreservering voor renovatie? (Publicatie in Sport FM 13.03-juni 2013)

  Download publicatie
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal