Menu
Home

1e fase dijkversterking Maastricht

  • 1e fase dijkversterking Maastricht

Waterschap Roer en Overmaas versterkt van een deel van de dijken langs de Maas te Maastricht, in de wijken Heugem, Bosscherveld en Ceramique. Een deel van de dijken voldoet niet aan het gewenste veiligheidsniveau. Waterschap Roer en Overmaas gaat de dijken verstevigen zodat ze bestand zijn tegen een Maasafvoer van 3.275 m3 per seconde. Deze afvoer komt statistisch gezien eens per 250 jaar voor. Dit is de wettelijk vastgestelde norm voor bescherming tegen wateroverlast van de Maas in Limburg.

In Bosscherveld zijn twee locaties van de dijk niet stabiel genoeg. Een locatie wordt opgehoogd en krijgt een taludverflauwing . Bij de andere locatie , Jo-jo haven wordt aan de sluiszijde de kruin van de waterkering verbreed. Ook in Ceramique is de dijk niet stabiel genoeg . De dijk wordt ter hoogte van het Charles Eijckpark opgehoogd en nabij het Derlon-theater wordt de waterkering versterkt met een stalen damwand.

In Heugem worden enkele dijken hoger en steviger gemaakt door ophogen en deels verbreden van de dijk, het verflauwen van het talud, de aanleg van een nieuwe dijk en het ophogen van een groene dijk.

Zowel in Heugem alsook in Bosscherveld wordt de dijk voorzien van een nieuwe, 60 cm dikke , kleilaag en vervolgens weer afgedekt met een grondlaag die wordt ingezaaid. De vernieuwde dijk krijgt een onderhouds- wandelpad bovenop.

Kragten verzorgt binnen dit project in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas de directie en het toezicht.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal