Menu
Home

1e fase Maaskaden

  • 1e fase Maaskaden
  • 1e fase Maaskaden
  • 1e fase Maaskaden

Voor een nog betere bescherming tegen wateroverlast bij hoogwater, heeft het Waterschap Roer en Overmaas dijken langs de Maas te Maastricht versterkt. De lengte van de dijkconstructie bedraagt circa 3.500 meter. De aanpassingen bestaan uit het aanbrengen van een 60 cm dik kleipakket, het plaatsen van een stalen damwand, het verlengen van duikers en de aanleg van een onderhoudspad op de kruin van de dijk. Na aanleg is de gehele dijk ingezaaid en zijn hagen, beplantingen en afrasteringen geplaatst. Verder zijn twee pompenopstelplaatsen aangelegd, ter plaatse van kruisende waterlopen.

Het aanbrengen van het kleipakket is een specifiek werk omdat de klei onder de juiste omstandigheden dient te worden verwerkt en gecontroleerd zodat een egale 60 cm dikke erosiebestendige laag ontstaat. Regelmatig wordt dan ook het watergehalte, de kwaliteit, de laagdikte en de verdichting van deze laag gecontroleerd.

Het gehele werk is door GPS-gestuurde machines uitgevoerd, zodat een zeer nauwkeurig aangelegde dijk ontstaat waarbij de afwijkingen maximaal 5 cm zijn. Het gehele werk is aangelegd met een overhoogte van 10 cm, zodat de aanleghoogte is gegarandeerd.

Het project is in nauw overleg tussen de opdrachtgever, de aannemer, nutsbedrijven en gemeente Maastricht uitgevoerd. Kragten heeft voor dit project, middels het voeren van directie en toezicht, de gehele uitvoeringsbegeleiding gedaan.

Naar projecten overzichtKennisgebieden

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal