Menu
Home

Aanpak wateroverlast gemeente Someren

  • Aanpak wateroverlast gemeente Someren
  • Aanpak wateroverlast gemeente Someren

De gemeente Someren heeft in haar rioleringsplannen ingrijpende maatregelen gepland om de afvoercapaciteit van het rioolstelsel te verbeteren en zo het aantal water op straat locaties te verminderen. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan is de doelmatigheid door Kragten op pragmatische wijze onderzocht. Het traditionele rioleringsmodel is uitgebreid met een gotenmodel op maaiveld. Hierdoor ontstond een duidelijk beeld van de locaties waar het uittredende rioolwater zich uiteindelijk verzamelt. De berekende waterhoogten namen door de verbeterde rekenmethode aanzienlijk af. De benodigde maatregelen zijn opnieuw vastgesteld en geven meer vertrouwen.

Tijdens de opdracht ontstond door een zomerse regenbui enorme wateroverlast in Someren-Eind. Dit was reden om STRATUS in te zetten. Op basis van de AHN2 én het SOBEK-waterlopenmodel is een integraal simulatiemodel samengesteld. Dit model simuleert interactief het functioneren van het rioolmodel, de waterlopen en het terreinmodel. De resultaten sluiten zeer goed aan bij de waarnemingen van de burgers. Tijdens de bewonersavond zijn begrijpbare animaties getoond. Vervolgens zijn robuuste maatregelen ontworpen om het overtollige regenwater af te voeren.

 

Naar projecten overzichtKennisgebieden

Diensten

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal