Menu
Home

Design & Construct bij renovatie Maasbrug Roermond

  • Design & Construct bij renovatie Maasbrug Roermond
  • Design & Construct bij renovatie Maasbrug Roermond

Kragten heeft aannemercombinatie Mourik/Salverda ondersteund in de uitvoering van het Design & Constructcontract van het groot onderhoud aan de Maasbrug, N280 te Roermond. Rijkswaterstaat was hier de opdrachtgever.

Kragten heeft het volledige alignement (horizontaal en verticaal) ontworpen. De randvoorwaarde hierbij was een optimaal alignement met een minimale extra belasting van het betondek van de Maasbrug. Daarnaast heeft Kragten alle constructieve detailtekeningen gemaakt in samenwerking met Wagemaker.

Tijdens de uitvoering heeft Kragten al het meetwerk inclusief de deformatiemetingen, uitzetwerk en monitoring verricht. De planologen van Kragten hebben de aannemer ondersteund bij het omgevingsmanagement, dat bestond uit o.a. het opstellen van een vergunningenregister en het aanvragen en coördineren van alle vergunningen.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal