Menu
Home

Duurzaam rioolbeheer Rotterdam

  • Duurzaam rioolbeheer Rotterdam
  • Duurzaam rioolbeheer Rotterdam
  • Duurzaam rioolbeheer Rotterdam
  • Duurzaam rioolbeheer Rotterdam

Gemeente Rotterdam wil elk jaar een deel van de riolering vervangen. In het kader van duurzaam beheer van de riolering is het gewenst een betere voorspelling te kunnen doen van wanneer de riolering aan vervanging en/of onderhoud toe is.

Hiervoor is het onder andere noodzakelijk inzicht te krijgen in de huidige ligging van het rioolstelsel.
Dit inzicht geeft Kragten door het planmatig inmeten van het huidige rioolstelsel. Dit betekent het meten van de ligging (RD/NAP) van de rioolputten, het inwinnen en verwerken van BOB-metingen aan de rioolputten, een schouwing van de vullingsgraad van het riool en een schouwing van de aan-/afwezigheid van (nieuwe) putten.

Kragten verwierf deze opdracht op met name het Plan van Aanpak. Bij deze opdracht is ook de duurzaamheid een aspect, onder andere door Social Return toe te passen. Dit betekent dat wij bij de opdracht mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tevens dienen in te zetten voertuigen tenminste te voldoen aan de richtlijn 715/2007/EG. Dit houdt in dat de voertuigen een uitstoot veroorzaken die lager is dan de voorgeschreven norm.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal