Menu
Home

MER Dommelsvoort

  • MER Dommelsvoort
  • MER Dommelsvoort
  • MER Dommelsvoort
  • MER Dommelsvoort

In het Kraaijenbergse plassengebied is de laatste fase van de zandwinning gestart. Hiermee is dan een reeks van plassen met een totale oppervlakte van circa 450 hectare ontstaan. In samenhang met gemeentelijk en provinciaal beleid is gekozen voor een toeristisch recreatieve ontwikkeling in het gebied, plaatselijk bekend als Dommelsvoort. Met de ontwikkeling van Dommelsvoort worden recreatieactiviteiten ontwikkeld die zijn gericht op verblijfs- en dagrecreatie met als thema “gezonde ontspanning temidden van natuur en water”. In totaal gaat het om zo’n 700 vakantiewoningen, een jachthaven met circa 500 ligplaatsen, een centrumgebied met diverse voorzieningen, waaronder wellness en een hotelcomplex met een divers aanbod aan ontspanningsmogelijkheden.

Kragten maakte op basis van de eerste ideeën een stedenbouwkundig ontwerp. Vervolgens werkte zij een drietal varianten uit en onderzocht deze varianten op hun milieueffecten. Kragten verzorgde het gehele m.e.r.-proces, van het opstellen van een startnotitie tot het eindadvies van de Commissie m.e.r. Na een keuze voor een voorkeursalternatief is dit verder uitgewerkt en stelde Kragten het beeldkwaliteitsplan op. Hiermee legden we een basis voor de verdere uitwerking van de plannen en de invulling van de kavels. Door de onderzoeken die in het kade van het MER moesten worden uitgevoerd slim in te steken, waren deze ook bruikbaar in de latere bestemmingsplanprocedures. Hiermee is veel tijd gewonnen en zijn kosten bespaard.

 

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal