Menu
Home

Onderhoud riolering overkluisde Bemmel Horst

  • Onderhoud riolering overkluisde Bemmel Horst
  • Onderhoud riolering overkluisde Bemmel Horst

Vertaal de kwaliteit van de riolering naar onderhoudsmaatregelen en laat deze uitvoeren.

Op basis van analyses en het beoordelen van inspectiebeelden worden de benodigde (onderhouds-) maatregelen aan de riolering vastgesteld. Deze bestaan uit het verwijderen van rioolvreemde objecten, het van binnenuit plaatselijk herstellen van schades of relinen van de gehele leiding tot het vervangen van de riolering.

Al sinds 1996 maakt Kragten gebruik van de RAW-systematiek om de reliningen en de onderhoudsmaatregelen in een bestek op te nemen. Hierbij worden de ontwikkelingen op het gebied van technieken en materialen nauwlettend gevolgd en worden consequenties in het moederbestek verwerkt. Hierdoor is ons bestek een dynamisch document dat met elke aanbesteding groeit. Naast verschillende besteksvormen (traditioneel RAW-bestek, Overeenkomst Met Open Posten – OMOP, etc.) kunnen wij het bestek ook middels verschillende aanbestedingsvormen op de markt zetten.

Ter voorbereiding van de relining worden de leidingen middels een buitenopname verkend. Enerzijds worden de vaste gegevens van de leidingen gecontroleerd en/of gemeten. Anderzijds wordt gekeken naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van de riolering en wordt een voorzet gedaan ten aanzien van eventueel benodigde verkeersmaatregelen. De buitenopname dient als input voor het bestek.

Bij een dergelijk bestek zijn toezicht en controles essentieel. Voor de uitvoering beschikt Kragten over vakkundige mensen die de directievoering en het toezicht op zich kunnen nemen. Reliningen worden in situ uitgevoerd. Dat betekent dat de plaatselijke omstandigheden op de werklocatie van invloed zijn op het eindproduct. Om dit te kunnen controleren, en de kwaliteit te kunnen waarborgen, worden ter plaatse proefkappen genomen die in een laboratorium worden getest.

Met het gehele scala aan werkzaamheden vanaf de beoordeling van de inspecties, het verwerken van de maatregelen in een bestek, directie en toezicht en het testen van de proefstukken, kunnen wij u als klant optimaal ontzorgen.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal