Menu
Home

Onderhoud terreinen WBL en WML Limburg

  • Onderhoud terreinen WBL en WML Limburg
  • Onderhoud terreinen WBL en WML Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) hebben gezamenlijk het onderhoud voor hun terreinen door middel van een meerjarig onderhoudscontract uitbesteed. De opdracht omhelst het terreinonderhoud van circa 90 locaties. Deze terreinen liggen verspreid over het Midden- en Zuid-Limburg en betreffen onder andere kantoorterreinen, terreinen met rioolwaterzuiveringsinstallaties en terreinen met gemalen. Omvang totaal te onderhouden areaal is circa 460 hectaren.

Kragten heeft de gehele besteksvoorbereiding verzorgd. Deze omvat het inventariseren van alle locaties, het opmaken van bestekstekeningen met behulp van een geografisch informatie systeem (GIS) en het opstellen van bestekken.

Tevens hebben wij het aanbestedingstraject begeleid dat is opgedeeld in een inschrijvingstraject en een gunningstraject. Door middel van de beoordeling van het, door de geselecteerde in te dienen, projectplan en de overige inschrijvingsstukken wordt de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) bepaald volgens de systematiek “Gunnen op waarde”.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal