Menu
Home

Opname riool- en randvoorzieningen Ell, Haler, Horn en Hunsel

  • Opname riool- en randvoorzieningen Ell, Haler, Horn en Hunsel
  • Opname riool- en randvoorzieningen Ell, Haler, Horn en Hunsel
  • Opname riool- en randvoorzieningen Ell, Haler, Horn en Hunsel

De riool- en randvoorzieningen bepalen in belangrijke mate het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel. Daarom is het van groot belang om deze goed in beeld te hebben voordat met de hydraulische berekeningen wordt gestart. Van dergelijke voorzieningen is vaak de geometrie onbekend. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte en de vorm van een drempel, de doorstroomopening van een spindelschuif of de afstelling van een wervelventiel.

Kragten heeft in 2013 de basisrioleringsplannen van de kernen Ell, Haler, Horn en Hunsel geactualiseerd. Hierbij is betrouwbare data essentieel. Daarom is onder andere in 2012 een opname van de riool- en randvoorzieningen uitgevoerd in deze kernen. Uit een controle van de al beschikbare gegevens bleek dat de geometrie van de gemalen en randvoorzieningen al op (ontwerp)tekeningen beschikbaar was. Dit was een goede start voor de opname van die voorzieningen. Van de overige voorzieningen was nagenoeg geen bruikbare informatie beschikbaar. Wij bezochten vervolgens elke rioolvoorziening en maakten (aanvullende) tekeningen van de geometrie, filmden met een videocamera de put en de daarop aangesloten leidingen en werkten alle maten uit in een puttenboek. Het boek bevat 24 voorzieningen zoals pompputten, overstortputten, bergbezinkvoorzieningen, wervelventielen, spindelschuiven etc.
Hierbij werden door ons de afmetingen en niveaus nagemeten. Zoals vaak het geval is, werden ook hier afwijkingen ten opzichte van de tekeningen waargenomen.

Naar projecten overzichtKennisgebieden

Diensten

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal