Menu
Home

Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland

  • Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland
  • Steekproef RIOscan voor Maas en Mergelland

Het is noodzakelijk om een goede kwaliteit van de basisgegevens te hebben. Kragten heeft middels RIOscan onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het afvoerende oppervlak, de riool- en randvoorzieningen en de rioolbeheerdata.

Steekproef verhard oppervlak
Het verhard oppervlak vormt de basis voor het gezamenlijk basisrioleringsplan (BRP+) van de genoemde gemeenten. Het is van groot belang dat bij het opstellen van dergelijke plannen betrouwbare en juiste gegevens worden gebruikt. Elke gemeente heeft eerder een inventarisatie van het verhard oppervlak uitgevoerd. De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en actualiteit daarvan was onbekend. De steekproef had tot doel om hierover een uitspraak te doen, zodat weloverwogen een doorstart van de OAS kon worden gemaakt en niet achteraf de resultaten ter discussie komen door twijfel over de basisgegevens.

Elke gemeente hebben wij verdeeld in meerdere kaartbladen. Uit deze kaartbladen is een selectie gemaakt, zodat minimaal 5% van het bebouwde gebied werd onderzocht. Het resultaat is een uitsplitsing van de 12 verschillende typen oppervlakken zoals genoemd in de Leidraad Riolering. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de bij de gemeenten bekende gegevens over het afvoerend oppervlak. Hieruit werd duidelijk dat tussen de gemeenten, maar ook binnen de gemeenten grote verschillen bestonden.

Riool- en randvoorzieningen
De riool- en randvoorzieningen vormen een belangrijke schakel in het rioolmodel. Van deze voorzieningen is vaak de geometrie onbekend. Denk bijvoorbeeld aan de vorm van een drempel, de doorstroomopening van een spindelschuif of de afstelling van een wervelventiel. Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid is een steekproef genomen op essentiële riool- en randvoorzieningen. Hiervan zijn de relevante gegevens samengevat in een puttenboek. Dit geeft een goed beeld van de kwaliteits- en onderhoudstoestand, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de putten. Hierbij zijn alle – zonder betreding - te bepalen afmetingen vastgelegd op schetsen en principetekeningen. Wij hanteerden hierbij een camera om op elk detail van de put in te zoomen. Met deze gegevens ontstaat een juiste modellering van de rioolvoorzieningen in het rekenbestand.

Riooldata
Rekenmodellen worden gemaakt op basis van (actuele) rioolbeheerbestanden. Het invoeren van data in rioolbeheer is mensenwerk. Een tikfout wordt snel gemaakt maar kan grote gevolgen hebben voor een rekenmodel en de uitkomsten van de berekening. Denk bijvoorbeeld aan leidingen die niet afstromen omdat maaiveld met bob is verwisseld of een meter te hoog zijn ingevoerd. Deze vormen obstakels die niet in een rekenmodel mogen voorkomen. Kragten heeft met RIOscan een quick-scan op de beheerdata uitgevoerd. De quick-scan betreft een controle waarbij gericht wordt gezocht naar verdachte gegevens en situaties in de beheerdata. Hierbij kan gedacht worden aan onlogische diameters of afmetingen in combinatie met de vorm van de leiding, verdachte diepteligging (in combinatie met een verdachte buisdekking) en verdachte lengteprofielen. Elke gemeente heeft een overzichtstekening en tabel met verdachte gegevens ontvangen. Door middel van een bureaustudie zijn deze opgeschoond (mits verklaarbaar). De resterende vraagpunten zijn vervolgens door middel van metingen beantwoord.

Naar projecten overzichtKennisgebieden

Diensten

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal