Betrouwbare rekenmethode bij aanpak wateroverlast Schinnen

Op een negental locaties in de gemeente Schinnen is sprake van wateroverlast dat onder andere het gevolg is van afstromend regenwater van hellend gebied. Het rioolstelsel van de gemeente Schinnen is met STRATUS getoetst op de buien die overlast hebben veroorzaakt.

De resultaten van de berekeningen met STRATUS gaven herkenbare situaties weer. Vervolgens is onderzocht welke maatregelen de problemen kunnen oplossen. Het op strategische locaties verzwaren van het rioolstelsel, het afkoppelen van verhard oppervlak en het aanleggen van regenwaterbuffers hebben positieve rekenresultaten opgeleverd.

Project:
Betrouwbare rekenmethode bij aanpak wateroverlast Schinnen
Locatie:
Schinnen
Klant:
Gemeente Schinnen
Terug naar projecten