Centrumplan Someren

Een sfeervol, levendig, vitaal dorpshart waar wat te beleven is! Zo is het doel voor het centrum van Someren. Niet voor niets, want de aantrekkelijkheid van het centrum staat onder druk. Er is veel leegstand, er zijn onveilige verkeerssituaties en er is te weinig sfeer. De eigen inwoners geven het centrum een onvoldoende. Het centrum van Someren moet daarom inspelen op het veranderende koop- en bezoekgedrag van inwoner en toerist: een centrum waar héél veel te beleven is!

De centrumvisie is opgesteld in nauwe samenwerking met Seinpost (een toonaangevend bureau in het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken). Het is het resultaat van een samenwerking tussen pandeigenaren, detaillisten, horeca, klanten, jongeren, inwoners, verenigingen en gemeente. Gezamenlijk hebben we invulling gegeven aan het plan voor de herontwikkeling van het centrum. Op voorhand waren er met betrekking tot de visie geen beperkingen: niets stond vast en daarmee werd volop ruimte geboden aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

In het optimale scenario wordt het centrum van Someren aanzienlijk compacter en verlevendigd, maar wel op een dorpse schaal. In de regel concentreren nieuwe ontwikkelingen zich in het centrum. Dit betekent dat winkels, woningen en voorzieningen zoveel mogelijk in het centrum worden geclusterd. De retail buiten het centrum wordt gestimuleerd zich in het centrum te vestigen.

Wilhelminaplein: ontmoeten en evenementen
Dit plein wordt ontwikkeld tot een compacter en meer omsloten dorpsplein met ruimte om activiteiten te ontwikkelen. Het wordt daarmee de ‘Huiskamer van Someren’.
Een voetgangerslint met omranding geeft op informele wijze richting aan gebruik en mogelijkheden. Een multifunctioneel binnenplein met een aantrekkelijke groenomranding ondersteunt het beeld en gebruik. Zitelementen, fietsparkeermogelijkheden, bloem- en boombakken en verlichtingsmasten scheiden het plein van terras- en winkellint. Ook grijpen we de herinrichting aan om waterproblematiek en hittestress tegen te gaan. Een combinatie met een waterplein met kleurrijke achtergrond past in dat beeld.

Postelstraat-Noord: de groene winkelloper
Het hoofdwinkelgebied van Someren. Lege winkelpanden (met weinig herkenbare, dorpse uitstraling) en wegblijvend winkelend publiek vragen om een andere inrichting: een meer dorps- en eigentijds karakter dat inspeelt op de Zummerse identiteit. De ‘auto te gast’ en gedeeltes autovrij bieden meer mogelijkheden voor een sfeervolle uitstraling, fleurrijke bloemperken of zithoeken waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. Dit geeft ook ruimte aan de nieuwe ondernemer en nieuwe ondernemersvormen. De winkelstraat geven we terug aan de gebruikers.

Zo krijgen de Zummerse mensen een compact en levendig centrumgebied.

Project:
Centrumplan Someren
Locatie:
Someren
Klant:
Gemeente Someren
Terug naar projecten