Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de omgevingswet

Gemeente Hilvarenbeek is in 2019 gestart met het opstellen van een nieuwe integrale centrumvisie voor het centrum van Hilvarenbeek. Door COVID-19 liep de vaststelling van deze visie enige vertraging op. Kragten en gemeente Hilvarenbeek zagen hier kansen om toch door te pakken. Vooruitlopend op het vaststellen van de visie hebben wij een online participatietool ontworpen en ingezet. Het doel: Bij inwoners, bedrijven en bezoekers ophalen wat zij nu écht belangrijk vinden bij het uitvoeringsprogramma.


Nieuwe tijden, nieuwe oplossingen
Om deze peiling goed vorm te geven is er een participatiewebsite opgetuigd. Hiermee kregen inwoners, bedrijven en bezoekers de mogelijkheid om te reageren op verschillende stellingen. De stellingen gingen over specifieke plekken in het centrum en over eventuele keuzes in de uitvoering. Heel eenvoudig en laagdrempelig kon je met één druk op de knop je mening geven over wat je wel of juist liever niet in het centrum wilde terugzien.


Deze online participatiemogelijkheid is via gemeentelijke communicatiekanalen én via fysieke banners en posters in het centrum kenbaar gemaakt aan inwoners, bedrijven en bezoekers. Dit leverde een hoge respons op. Mooi om te zien hoe het centrum van Hilvarenbeek echt leeft onder de mensen. De resultaten nemen wij uiteraard mee in ons uitvoeringsprogramma.


Start uitvoeringsprogramma
Inmiddels is deze visie op donderdag 15 oktober 2020 als hamerstuk vastgesteld. De volgende stap: het realiseren van een gedragen uitvoeringsprogramma dat haalbaar, maakbaar en betaalbaar is!

Project:
Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de omgevingswet
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Gemeente Hilvarenbeek
Terug naar projecten