Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de omgevingswet

Kragten begeleidt gemeente Hilvarenbeek bij het opstellen van een integrale visie voor het centrum van de kern van Hilvarenbeek. Middels deze visie anticipeert Hilvarenbeek op demografische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves (veranderend consumentengedrag, de energietransitie, klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie).

Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, bestuur en politiek is gewerkt aan de visie. Juist door gezamenlijk met elkaar het gesprek aan te gaan ontstaat inzicht in raakvlakken en tegenstelling en komen we tot de essentie. Om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken is gebruik gemaakt van zowel digitale methodieken als fysieke bijeenkomsten. Zonder twijfel was het ‘kids college’, waarbij basisschooljeugd haar licht liet schijnen over het centrum, de meest bijzondere bijeenkomst.

Het resultaat: een ambitieuze visie met een doorkijk naar 2040, gestoeld op de unieke kernkwaliteiten van Hilvarenbeek. Een visie die recht doet aan leefbaarheid, economie, historie, toerisme en alle opgaves die op Hilvarenbeek afkomen. Een visie die aansluit bij de geest van de omgevingswet.

Om de in de visie genoemde ambities ook daadwerkelijk te realiseren, zijn deze vertaald naar zeven leidende thema’s. Het verzilveren van deze thema’s kan de gemeente niet alleen, dit vraagt om een gezamenlijke inzet van alle partners die  actief zijn in het centrum. Juist door aan de voorkant te investeren in het proces ontstaan duurzame samenwerkingen en is de centrumvisie een plan van en voor iedereen, in plaats van een plan van de gemeente. Na vaststelling van de visie wordt er dan ook samen met partners een start gemaakt met een concreet uitvoeringsprogramma.

Project:
Centrumvisie Hilvarenbeek geheel in de geest van de omgevingswet
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Gemeente Hilvarenbeek
Terug naar projecten