Centrumvisie Someren

De centrumproblematiek in de gemeente Someren is niet uniek. Door de dynamiek in de retail verandert het winkellandschap snel en structureel. Dit uit zich in kwetsbare gebieden en in leegstand (ongeveer 14%). We werken in dit project samen met Seinpost en zijn met ondernemers, eigenaren, inwoners en overheid samen op zoek naar een nieuwe opzet van het centrum.

De resultaten van dit onderzoek leidden tot een aantal denkrichtingen. Deze hebben we in stedenbouwkundige schetsen gevisualiseerd. In interactieve dorpsconferenties bekeken we samen de verschillende schetsen voor het centrum en kon iedereen zijn mening laten horen. Duidelijk werd dat de ondernemers niet terugdeinzen voor een aantal vergaande ruimtelijke ingrepen om het centrum beter te laten functioneren!

De denkrichtingen hebben de volgende doelen gemeen:
- Minder winkels en vloeroppervlak
- Meer sfeer en kwaliteit door vergroenen en verbinden
- Genoeg parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid
- Versterken van de pleinfunctie van het Wilhelminaplein

De opmerkingen uit de dorpsconferenties hebben we verwerkt in een concept-centrumvisie. Tijdens de coronaproof dorpsconferenties op 7 juli jl. legden we de ontwerpideeën weer voor aan de ondernemers en inwoners van Someren om dit aan te scherpen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en de input was heel waardevol. Er waren stellingen waarbij de deelnemers live met hun smartphones konden reageren. Aan bod kwam de identiteit, het eigene van Someren. De ontwerpideeën voor Postelstraat noord en Wilhelminaplein werden goed ontvangen. Met Mentimeter (de app voor de smartphones) en voldoende onderlinge afstand was er veel interactie en hebben we veel bruikbare informatie en reacties opgehaald.

De komende tijd gaan we aan de slag met het verder op papier zetten van de centrumvisie en een concreet uitvoeringsprogramma. Zie ook: https://www.someren.nl/bouwen/plannen-en-projecten/centrumvisie-someren.html.

Samen werken we aan sfeervol, levendig en vitaal Someren.

Project:
Centrumvisie Someren
Locatie:
Someren
Klant:
Gemeente Someren
Terug naar projecten