Circulaire inrichting Hobobuurt Helmond

Circulariteit is voor velen nog een vaag begrip. Wat is het nu precies? Waarom is het in het leven geroepen? En wat betekent dat voor mij? Gemeente Helmond kampte met vergelijkbare vragen. Hun aanpak om hier antwoord op te vinden, is door te gaan ervaren wat circulair werken nu daadwerkelijk in de praktijk betekent aan de hand van een concreet project: De herinrichting van het Hoboplein. Kragten verzorgt in deze het leerproces circulair werken als ook de circulaire invulling van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting.

Kennisdeling en samenwerking staan centraal in deze opdracht. Het projectteam bestaat uit de ‘interne keten’ van de gemeente Helmond: Teamleider, inkoopadviseur, duurzaamheidsadviseur, projectleider en beheermedewerkers. Vanuit Kragten zijn er twee adviseurs betrokken. Eén strategisch adviseur voor het circulair denken en werken en een civieltechnisch adviseur voor de herinrichting. Daarnaast levert Kragten ook de ontwerper, materiaaldeskundige en kostendeskundige. Een divers projectteam dat aansluit bij de verschillende vormen van waarden die circulair werken mogelijk maakt: Een circulaire inrichting met optimaal materiaalgebruik, materiaalkeuzes die hergebruik van bouw- en/of grondstof mogelijk maken en een berekende en gegarandeerde restwaarde van her te gebruiken objecten, materialen en grondstoffen.

Voordat we met het ontwerp beginnen, zorgen we ervoor dat we vanuit circulariteit de juiste informatie hebben. In de onderzoeksfase hebben we de vrijkomende materialen en de herbruikbaarheid daarvan geïnventariseerd. Tevens hebben we de hoeveelheid verhard oppervlak bepaald. Het reduceren en bij voorkeur voorkomen van materiaalgebruik draagt immers ook bij aan een circulaire economie. Minder verhard oppervlak biedt bovendien automatisch meer ruimte voor andere invullingen, zoals functioneel groen voor de stimulans van biodiversiteit en vergroting van mogelijkheden voor klimaatadaptie.

Een ander aspect, voordat we met het ontwerp beginnen, is de wensen van de bewoners op te halen. Ook dit kan van invloed zijn op de hoeveelheid benodigd materiaal. Moeten de straten en trottoirs wel zo breed zijn? Moeten er wel zoveel parkeervakken zijn? Of kunnen deelauto’s voorzien in de mobiliteitsbehoefte van de bewoners?

De informatie vanuit circulariteit en de wensen van de bewoners zijn de basis voor de circulaire ontwerpnotitie. De start van circulair werken is daarmee gemaakt.

Met deze circulaire ontwerpnotitie onder de arm maken we samen met de gemeente in de komende weken de start met de circulaire ontwerpstrategie en treffen we de eerste voorbereidingen voor het circulair aanbesteden van dit mooie project. 

Project:
Circulaire inrichting Hobobuurt Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
Gemeente Helmond
Terug naar projecten