Deformatiemetingen aan Waalbrug

De Tacitusbrug, beter bekend als de Waalbrug bij Ewijk, is sinds 2013 uitgebreid met een tweede tuibrug. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om te kunnen beoordelen of het nieuwe kunstwerk onderhevig is aan zetting van (delen van) het kunstwerk. Om dit vast te kunnen stellen, worden deformatiemetingen uitgevoerd.

Kragten voert deze metingen in opdracht van Rijkswaterstaat uit. We zijn gestart met de vastlegging van de uitgangssituatie (nulmeting). Kragten heeft een meetnet met meetbouten ingericht en de metingen zijn gestart.

Met een interval van 4 maanden wordt het meetnet gecontroleerd, worden herhalingsmetingen uitgevoerd en analyseren en presenteren wij de resultaten naar Rijkswaterstaat.

Afhankelijk van de resultaten zal Rijkswaterstaat bepalen óf, en met welke frequentie de metingen vervolg blijven krijgen.

Project:
Deformatiemetingen aan Waalbrug
Locatie:
Ewijk
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten