Duurzaamheid gaat verder bij bedrijventerrein Kampershoek in Weert

De focus omtrent duurzaamheid lijkt vooral te liggen bij de gebouwen. Echter gaat duurzaamheid verder dan dat. Het gebouw is onderdeel van een ecosysteem wat perceelgrensoverschrijdend is. Gebouwen en buitenruimte zijn één ecosysteem waar beiden een toegevoegde waarde op elkaar zijn.

Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Kampershoek in Weert is duurzaamheid een integrale opgave over het gehele gebied. Nieuw te vestigen bedrijven worden onderdeel van één duurzaam ecosysteem. De ambitie is om dit te verzegelen met een Breeam-certificaat.

Breeam is een duurzaamheidscertificering die al enige bekendheid heeft op gebouwniveau. Daarnaast kan ook een heel gebied een Breeam-certificering krijgen. Hier zijn er nog maar weinig van in Nederland. We werken er momenteel aan om bedrijventerrein Kampershoek in Weert een volgende te laten zijn.

Kampershoek richten we klimaat-adaptief in. De overlast van extremere warme dagen en extremere buien vermijden we hiermee. Dit doen we door de bestrating in de openbare ruimte te situeren in de schaduw van de bomen. Hiermee creëren we een prettige verblijfsruimte tijdens warme dagen en beperken we de opwarming van de gebouwde omgeving (zowel binnen als buiten). Om het hemelwater op te vangen tijdens extreme buien fungeert de openbare ruimte als ‘opvangbassin’. We brengen, verspreid over het gehele bedrijventerrein, diverse tijdelijke en permanente watervoorzieningen aan. Dit zorgt ervoor dat tijdens piekbuien de gebruikers van het gebied geen overlast ervaren. Tevens zorgen de permanente watervoorzieningen ook voor verkoeling tijdens de warme dagen.

Van agrarisch gebruik naar bedrijventerrein vraagt zorgvuldig omgaan met de ecologische waarde in het gebied. We hebben de huidige ecologische waarde geanalyseerd en het potentieel voor flora en fauna in beeld gebracht. Dit potentieel benutten we door geschikte habitatten te creëren om de biodiversiteit en de ecologische waarde en functie binnen Kampershoek te vergroten.

Doordat we verder kijken dan de gevel van een gebouw, creëren we meer mogelijkheden om een duurzame omgeving te realiseren. Sterker nog, gebouwen en buitenruimte hebben elkaar nodig om de duurzaamheidsopgave aan te pakken.

Project:
Duurzaamheid gaat verder bij bedrijventerrein Kampershoek in Weert
Terug naar projecten