Fietsstimulering regio Hart van Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie uitgesproken dat zij in 2020 dé fietsprovincie van Nederland wil zijn. De regio Hart van Brabant wil hieraan bijdragen door de fiets regionaal breed op de agenda te zetten. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van de fietsinfrastructuur, maar van het gehele ‘fietsklimaat’ in de regio.

Kragten begeleidde samen met alle partners het proces om te komen tot de regionale beleidsagenda fiets voor de komende jaren. De regionale ambities, opgaven en projecten zijn er dan ook op gericht om meer samenwerking tussen de diverse ‘fietspartners’ tot stand te brengen, zodat uiteindelijk in de regio meer gefietst gaat worden.

Het gaat om het faciliteren, zodat het mensen stimuleert sneller de fiets te pakken naar bijvoorbeeld het werk, de school, de winkel of met de fiets een bezoekje te brengen. Tevens zal het verbeterde ‘fietsklimaat’ meer recreatieve bezoekers aantrekken die met de fiets de regio willen verkennen (leisure).

Project:
Fietsstimulering regio Hart van Brabant
Locatie:
Goirle
Klant:
Regio Hart van Brabant
Terug naar projecten