Herinrichting Karstraat-Schoolstraat Mill

De gemeente Mill en Sint Hubert wilde het traject Karstraat, Schoolstraat en Wanroijseweg binnen de bebouwde kom van Mill herinrichten. Aan dit tracé is de functie van gebiedsontsluitingsweg toegekend. De uitdaging op dit traject is om een verkeersveilig profiel in te passen in een beperkte ruimte, waarbij niet voorbij gegaan moest worden aan de functie en het gebruik van het wegvak.

Kragten heeft in samenspraak met de gemeente, het Platform Verkeer (klankbord voor de gemeente) en de bewoners het door de belanghebbenden het gekozen voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Project:
Herinrichting Karstraat-Schoolstraat Mill
Locatie:
Mill
Klant:
Gemeente Mill en Sint Hubert
Terug naar projecten