Herstel natuurwaarden met recreatie in Landschapspark Eykerstokweg Heythuysen

Tussen de zuidrand van Heythuysen en de Tungelroysebeek domineerde een dichte beplanting met daarin een aantal verwaarloosde functies het beeld. De groenzone vormde een vergeten hoek.

Vooruitlopend op het beekherstel, is het gebied getransformeerd tot uitloopgebied voor de inwoners van Heythuysen. Tegelijkertijd zijn oorspronkelijke landschappelijke kenmerken hersteld en zijn natuurwaarden vergroot. Het gebied is toegankelijk gemaakt met een aantal wandelpaden. Tevens zijn een aantal recreatieve voorzieningen aangebracht die de gebruikswaarde vergroten, maar het landschappelijke karakter niet schaden, zoals een natuurspeeltuin en het volkstuinencomplex is getransformeerd en landschappelijk ingepast.

Project:
Herstel natuurwaarden met recreatie in Landschapspark Eykerstokweg Heythuysen
Locatie:
Heythuysen
Klant:
Gemeente Leudal
Terug naar projecten