Meting verloren berging Druten-goede afstroming gemaal

De verloren berging in het rioolmodel van de gemeente Druten was groot. Dit heeft gevolgen voor het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel, omdat de afstroming niet optimaal is en de berging kleiner dan in werkelijkheid. De oorzaak van de verloren berging was onbekend.

Kragten heeft dit met een stapsgewijze aanpak op doeltreffende wijze onderzocht. De resultaten van RIOSCAN en de verloren bergingsberekening zijn in één overzicht gepresenteerd, zodat duidelijk werd welke strengen qua diepteligging verdacht waren. Door de putdeksels in hoogte te meten en een rioolopname uit te voeren (bob’s, diameter en materiaal) is het rioolmodel bijgewerkt. Van de gemengde bemalingsgebieden zijn nieuwe bergingsberekeningen gemaakt. Hieruit blijkt dat met de revisiemetingen de verdachte locaties zijn opgelost en de afstroming naar het gemaal in de praktijk toch goed plaatsvindt. De verloren berging bedraagt in alle kernen minder dan 0,4 mm (oftewel minder dan 5%). De bevindingen zijn ook teruggevoerd naar het rioolbeheerbestand van de gemeente.

Project:
Meting verloren berging Druten-goede afstroming gemaal
Locatie:
Druten
Klant:
Gemeente Druten
Terug naar projecten