Toverland, ambities met aandacht voor de fysieke leefomgeving

Een gezamenlijk proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor Toverland

Toverland heeft mooie ambities voor de toekomst. Hierbij is groei gewenst én noodzakelijk om mee te blijven doen in de vrijetijdseconomie. Deze groei zal organisch plaatsvinden. Daarom zijn flexibele kaders belangrijk. Om deze kaders te vormen staat samenspraak met de omgeving centraal. Kragten organiseert het participatieproces met de belanghebbenden in opdracht van en samen met Toverland.

Samen met belanghebbenden
Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de fysieke leefruimte. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de omgeving van Toverland. Daarom is Toverland met verschillende belanghebbenden, zoals dorpsraden, natuurorganisaties en omwonenden, in gesprek. Hier worden wensen, ideeën en input opgehaald om samen te werken aan de toekomstige kaders. Het participatieproces is in het begin van 2021 gestart. In een vroeg stadium, wanneer de plannen nog niet concreet zijn. Dit is juist het uitgangspunt om écht nog samen na te kunnen denken over de toekomst.

Flexibel proces
De manier waarop de participatie met belanghebbenden vorm krijgt is bij alle partijen anders. Hierbij kijken we naar de doelgroep en de behoefte die er leeft. Het participatieproces loopt tot eind 2021, wanneer de formele procedure start. Op dit moment worden wensen van de belanghebbenden opgehaald. Dit doen we door (online) gesprekken, interactieve brainstormsessies, informatieavonden, enquêtes en meer. De oogst van deze wensen en de resultaten van de expertonderzoeken helpen om duidelijke keuzes te maken voor de toekomst. De belanghebbenden worden goed betrokken bij en geïnformeerd over waarom bepaalde zaken wel of niet meegenomen (kunnen) worden. Dit maakt de keuzes helder, eerlijk en transparant. Zo creëren we een omgeving waar we met z’n allen trots op zijn!

Project:
Toverland, ambities met aandacht voor de fysieke leefomgeving
Locatie:
Sevenum
Klant:
Toverland
Terug naar projecten