Samenwerking Waterkracht, een raamovereenkomst met vijf waterschappen


Eind juli hebben wij de definitieve gunning ontvangen voor de raamovereenkomst Samenwerking Waterkracht. Hier zijn wij erg blij mee.

Van 2021 tot en met 2025 gaan we samenwerken met de volgende vijf deelnemende waterschappen: waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Vechtstromen en waterschap Zuiderzeeland. Vanuit de expertisegebieden bodem, ecologie ruimtelijke inrichting en -ordening, hydrologie en hydraulica, cultuurtechniek en civiele techniek schreef Kragten in op een achttal kerncompetenties. Met referentieprojecten hebben we onze expertise kunnen laten zien.

Uit tachtig inschrijvingen zijn wij geselecteerd. Bij opdrachten zullen wij worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Daar kijken wij naar uit. Een mooie prestatie met dank aan een heel team van medewerkers die de aanbestedingsdocumenten hebben opgezet en expertise hebben verwoord in referentieprojecten. Deze raamovereenkomst staat voor samenwerken. En dáár gaan we voor.