Structuur Boxmeer

Gemeente Boxmeer beschikt over een groot aantal beleidsstukken. Een ruimtelijke totaalvisie ontbrak echter nog. Om sturing te geven aan de gewenste ontwikkelingen is een ruimtelijke en functionele structuurvisie opgesteld voor een termijn van 15 jaar. De kernopgave binnen de structuurvisie is het afwegen en integraal afstemmen van aanspraken op de beschikbare ruimte en het richting geven aan de duurzame ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.