Congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Congres Gamechangers in de Bouw & Infra op donderdag 25 november 2021 in Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort.


14.00 - 14.45 uur lezing 'Bouwteams zijn een tijdelijke oplossing" door Jeroen Heijmans en Madelon Vis.

In de vele bouwteamsamenwerkingen die wij inmiddels hebben begeleid, aan hebben deelgenomen en in hebben geadviseerd zien we een rode draad, en dat is het contact met elkaar. Dit contact is anders dan bij de traditionele RAW en UAV-gc contracten waarbij een van de partijen de ander niet vertrouwt. Bij RAW vertelt de opdrachtgever vooral wat de opdrachtnemer moet doen en bij een UAV-gc moet de opdrachtnemer vooral aantonen dat hij het goed doet. Geen basis voor vertrouwen, want dan heb je aan een half woord (contact) voldoende.

Ja, aan de voorkant heb je een contract nodig, maar het draait uiteindelijk om het contact dat je met elkaar hebt. En dat contact komt goed tot zijn recht in een bouwteamsamenwerking. Het durven om met elkaar in gesprek en overleg te gaan en het gebruik maken van elkaars kracht.
We gaan het in deze sessie hebben over de evolutie van het vertrouwen in relatie tot contracten maar kijken vooral vooruit. Hoe ziet de wereld eruit na deze tijdelijke oplossing voor een andere manier van samenwerken? Wij zijn benieuwd hoe jullie hier naar kijken!