Nationale Klimaat Expo

Nationale Klimaat Expo

Lezing "Groen, het nieuwe goud in Helmond" door Ricky van Lingen om 12.15 uur in Klimaatpraat 3.

De gemeente Helmond wil graag laten zien dat groen veel meer betekenis kan hebben dan een (fraai) tapijtje of behangetje. Met de omgevingsvisie in het vooruitzicht zet de gemeente met het rapport "Groen goud, de waarde van Helmonds groen" een belangrijke eerste stap om die bijdragen inzichtelijk te maken. Juist in deze tijden met grote opgaven rond klimaat, verlies aan biodiversiteit, het stimuleren van actieve mobiliteit en gezondheid kan het strategisch inzetten van groen het verschil maken. Daarbij is het niet alleen wijs om naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit te kijken. Daarom hebben we in dit rapport veel informatie over het groen verwerkt in kaartbeelden, die zowel op het niveau van de stad als de wijk aanbevelingen opleverde over hoe we kunnen vergroenen en hoe we het groen diverser kunnen maken. Wil jij ook een groenere en biodiversere leefomgeving? Kom dan luisteren naar het verhaal achter de Helmondse aanpak.


Vakbeurs Klimaat op 19 en 20 april 2023 In Expo Houten stand 22.

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Hiervoor moeten we anders gaan denken en werken dan dat we gewend zijn. Kragten is dagelijks bezig om deze routines te verbreken. Want niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, landbouw en het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren. Kragten is van mening dat klimaat een groot en complex vraagstuk is, maar dat door vele ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk kan worden ingevuld.

In Nederland hebben we ruim zeventien miljoen kansen op bijdragen aan een klimaat-robuust Nederland, deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatverhaal oplossen. Maar zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrenzen veel te bereiken.

Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor gemeenten zelf. Communicatie en participatie zien wij dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie.


Daarnaast koppelen we klimaat aan visies en richtinggevende beleidsstukken, zoals de Omgevingswet, waarin de gewenste landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit is een pre om onze inrichting voor de toekomst duurzaam en robuust te maken en te houden.