Symposium Circulaire Begroting

Symposium Circulaire Begroting

Symposium "Circulaire Begroting: komt de investering dan ook weer bij u terug?" op donderdag 26 maart 2020 om 14.00 uur.

Dit symposium geeft antwoord op vragen, zoals: Wat voor effect heeft circulaire waarde op het investeringsbudget? Wat betekent dit voor het einde van de gebruiksfase van de ontwikkeling? Komt de vrijkomende waarde weer terug bij de ontwikkeldende partij? Welke stappen moeten er in de gehele ontwikkeling gezet worden om die waarde te behouden? En voor u: Wat gaat dit voor uw werk betekenen?


Programma

14.00 - 14.30 uur    Inloop

14.30 - 14.35 uur    Opening

14.35 - 14.45 uur    De nut en noodzaak van het behoud van grondstofwaarde

14.45 - 15.30 uur    Circulaire begroting / Ambities en circulair ontwerpen /

                                  Circulair inkopen / Circulair beheerplan

15.30 - 15.45 uur    Pauze

15.45 - 16.45 uur    Aan de slag met circulariteit (interactief)

16.45 - 17.00 uur    Terugkoppelen

17.00 - 17.10 uur    Afsluiting

17.10 - 17.30 uur    Borrel

Inschrijven: Symposium Circulaire Begroting