Vakbeurs Klimaat

Vakbeurs Klimaat

Lezing Hoe krijg ik het beste klimaatbeleid daadwerkelijk uitgevoerd? Klimaatpraat 3 om 12.00 uur

Klimaat is hot, maar ook erg droog en nat. Het is biodivers en iedereen heeft er mee te maken. Hoe vormen we nu het juiste beleid dat ook uitvoerbaar is en aansluit bij de uiteindelijke gebruiker, maar ook andersom. Hoe haal ik nu het beste ‘klimaatrendement’ uit mijn klimaatadatief ontwerp en dat aansluit bij de bedoeling van mijn beleid?

De processen in het sociaal domein gaan van beleid tot visie en van visie tot ontwerp, of ‘gewoon’ klimaat adaptief ontwerpen. De vraag is hoe koppel je deze verschillende schaalniveaus nu aan elkaar en hoe krijg je beleidmakers, ontwerpers, techneuten en de burger tot uitvoering binnen de integrale afweging. Met andere woorden hoe nemen we de juiste beslissing in het grotere perspectief van de klimaatopgave. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we u inzicht hoe je dit proces voor elkaar kunt krijgen van beleidsvisie tot een gedragen gerealiseerde inrichting met het hoogste klimaatrendement.


Vakbeurs Klimaat op 21 november 2019 In Expo Houten stand 2.128.

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Hiervoor moeten we anders gaan denken en werken dan dat we gewend zijn. Kragten is dagelijks bezig om deze routines te verbreken. Want niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, landbouw en het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren. Kragten is van mening dat klimaat een groot en complex vraagstuk is, maar dat door vele ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk kan worden ingevuld.

In Nederland hebben we ruim zeventien miljoen kansen op bijdragen aan een klimaat-robuust Nederland, deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatverhaal oplossen. Maar zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrenzen veel te bereiken.

Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor gemeenten zelf. Communicatie en participatie zien wij dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie.


Daarnaast koppelen we klimaat aan visies en richtinggevende beleidsstukken, zoals de Omgevingswet, waarin de gewenste landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit is een pre om onze inrichting voor de toekomst duurzaam en robuust te maken en te houden.