Vakbeurs Mobiliteit

Vakbeurs Mobiliteit

Vakbeurs Mobiliteit op donderdag 25 november 2021 in Expo Houten


Bezoek onze lezing "Een fit lijf in een gezonde stad" door Martijn van Eck om 14.00 uur in de Gele zaal.

Soms is het goed om vanuit stedenbouw en ruimtelijke ordening te reflecteren over het reilen en zeilen en horten en stoten van de Nederlandse mobiliteit.
Aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden wordt het brein aan het denken gezet dat we in Nederland anders kunnen en anders moeten om ons lijf fit te houden en de leefomgeving aangenaam en gezond. Soms een statement, soms een idee en soms een relevant inzicht.

Om een samenleving in haar kracht te laten functioneren, is het belangrijk om te weten wat deze samenleving uniek maakt, hoe deze zich heeft ontwikkeld en hoe mensen bewegen in de samenleving. Complexe structuren en verbanden kenmerken de samenleving. Hoe we een samenleving ervaren, zegt iets over de identiteit van de samenleving.


Mobiliteit staat ten dienste van de samenleving. Bewegingen komen voort uit behoeften, zoals een ontmoeting, een werkdag of het gaan sporten. Heldere en passende structuren verstevigen de onderlinge sociale en ruimtelijke cohesie.
Wij werken vanuit de complexiteit en het DNA van een samenleving door domein-overstijgend samen te werken, leggen we de focus op de kwaliteit van de interactie en de verbinding. De netwerken zijn hierbij van cruciaal belang. In een krachtige samenleving zijn mensen in beweging en faciliteert mobiliteit die beweging.


Kragten zet de samenleving centraal. We maken mobiliteitsbeleid om te komen tot een goed functionerend verkeerssysteem dat ten dienste staat van deze samenleving. Dit verkeerssysteem bestaat uit de infrastructuur en zijn gebruikers. Onze ontwerpen zijn gericht op het maken van slimme en veilige infrastructuur. Daarnaast adviseren wij om de gebruiker bewust, slim en veilig gebruik te maken van deze infrastructuur.