Vakbeurs Mobiliteit

Vakbeurs Mobiliteit

Lezing "Een mobiliteitsplan .... maar dan anders" op woensdag 25 november 2020 door Gertjan Hanckmann. 


Wil je de lezing niet fysiek bijwonen? Meld je dan onderaan deze pagina onder "Aanmelden vakbeurs Mobiliteit" aan voor ons webinar.

De Vakbeurs Mobiliteit vindt plaats op woensdag 25 november 2020 in Expo Houten.

Om een samenleving in haar kracht te laten functioneren, is het belangrijk om te weten wat deze samenleving uniek maakt, hoe deze zich heeft ontwikkeld en hoe mensen bewegen in de samenleving. Complexe structuren en verbanden kenmerken de samenleving. Hoe we een samenleving ervaren, zegt iets over de identiteit van de samenleving.

Mobiliteit staat ten dienste van de samenleving. Bewegingen komen voort uit behoeften, zoals een ontmoeting, een werkdag of het gaan sporten. Heldere en passende structuren verstevigen de onderlinge sociale en ruimtelijke cohesie.

Wij werken vanuit de complexiteit en het DNA van een samenleving door domein-overstijgend samen te werken, leggen we de focus op de kwaliteit van de interactie en de verbinding. De netwerken zijn hierbij van cruciaal belang. In een krachtige samenleving zijn mensen in beweging en faciliteert mobiliteit die beweging.

Kragten zet de samenleving centraal. We maken mobiliteitsbeleid om te komen tot een goed functionerend verkeerssysteem dat ten dienste staat van deze samenleving. Dit verkeerssysteem bestaat uit de infrastructuur en zijn gebruikers. Onze ontwerpen zijn gericht op het maken van slimme en veilige infrastructuur. Daarnaast adviseren wij om de gebruiker bewust, slim en veilig gebruik te maken van deze infrastructuur.

Inschrijven: Vakbeurs Mobiliteit