Webinar #3 Het nieuwe 30!

Webinar #3 Het nieuwe 30!

Welke ontwikkelingen spelen er en wat betekent dit voor u?

In 2020 is in de Tweede Kamer een motie ingediend en aangenomen betreffende de wens om de algemene snelheidslimiet binnen de bebouwde kom van 50km/u te verlagen naar 30km/u. Wat betekent dit voor u? Welke wegen komen hiervoor in aanmerking? En wanneer gaat dit concreet spelen?

Om u hierover bij te praten organiseert Kragten de Webinar “Het Nieuwe 30”. In deze Webinar praten wij u bij over de stand van zaken met betrekking tot het “Het Nieuwe 30” en geven wij een doorkijk hoe u als wegbeheerder goed voorbereid kunt zijn op “Het Nieuwe 30”.

Dit Webinar organiseren wij op:
Donderdag 21 oktober van 14:30 tot 16:00 uur

Wij gaan uit van maximaal 20 personen per Webinar. Mocht u interesse hebben in het bijwonen van deze Webinar dan kunt u zich hieronder aanmelden. Vervolgens sturen wij u 4 oktober de Teams-link toe, zodat u deze Webinar kunt bijwonen.

Wij zien er naar uit om u digitaal te ontmoeten!


Geef s.v.p. bij uw inschrijving in het opmerkingenveld aan dat u inschrijft voor het webinar van 21 oktober. 

Inschrijven: Webinar #3 Het nieuwe 30!