Webinar Hoe creëer je een sportieve en beweegvriendelijke leefomgeving?

Webinar Hoe creëer je een sportieve en beweegvriendelijke leefomgeving?

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021 van 10.00 - 12.00 uur

Als dagvoorzitter ontvangt Ysbrand Visser van Acquire Publishing jou zo meteen tijdens het webinar ‘Hoe creëer je een sportieve en beweegvriendelijke leefomgeving?’ Dit symposium geeft op basis van wetenschappelijke kennis inzicht in het gezond en beweegvriendelijk ontwikkelen van gebieden. We laten eveneens zien dat inrichting van buurten en wijken op basis van athletic skills model (ASM) veel kansen oplevert voor het motorisch ontwikkelen van jong en oud. Ook geven we concrete bouwstenen waarmee je beleidsmatig invulling kan geven aan dit onderwerp en welke concrete projecten in voorbereiding zijn of zijn gerealiseerd. Wij vertrouwen erop dat deze brug tussen wetenschap en praktijk u handvatten geeft om aan de slag te gaan.

Ysbrand Visser van Acquire Publishing is dagvoorzitter. 

- Introductie door Geert Dijkstra van Acquire Publishing. Beweegvriendelijke leefomgeving is een van de kernthema’s van Biind, Acquire’s platform voor integrale vraagstukken voor de fysieke leefomgeving. Community manager Geert Dijkstra, vertelt u graag meer over de ambities, activiteiten en werkwijze én wat de waarde van Biind voor u kan zijn.

- Erwin van der Krabben, hoogleraar Gebiedsontwikkeling  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed, grondbeleid en financiering
van gebiedsontwikkeling. Erwin is namens de Radboud Universiteit onder meer betrokken bij extern gefinancierd onderzoek naar werkzame elementen van ‘gezonde en
beweegvriendelijke gebiedsontwikkeling’. “Een van de nieuwe uitdagingen die voor ons ligt is om (nieuwe) wijken te (her)ontwikkelen zodanig dat mensen worden verleid om
gezonde keuzes te maken. ”Hoe zorgen we ervoor dat mensen de auto (vaker) laten staan of (meer) in en om de wijk te gaan sporten bewegen? Nieuwe wijken zullen ten minste
beweegvriendelijk moeten zijn, maar het ontwikkelen van beweegvriendelijke wijken is complex. Die complexiteit wordt vergroot vanwege de uitdaging bij ontwikkelaars om de
businesscase sluitend te krijgen. Erwin gaat in zijn key-note in op deze nieuwe uitdagingen en geeft zijn visie op de thematiek.

- Martijn Postuma van Athletic Skills Model lMartijn Postuma projectleider bij ASM neemt de deelnemers mee in de basis van het Athletic Skills Model. Het ASM is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen van jong tot oud, voor mensen met en zonder beperking, in de topsport, breedtesport & lifestyle, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst & cultuur. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen. Op alle niveaus, voor alle leeftijden!

korte pauze

- Tommy van den Dungen en Martijn van Eck van Kragten laten zien hoe wetenschappelijke kennis over beweegstimulering, motorische ontwikkeling en ruimtelijke inrichting vertaald kan worden naar de praktijk. Zij leggen de link tussen de werkzame mechanismen van een beweegvriendelijke leefomgeving en de ontwikkeling van een gebied voor sport, bewegen, spelen en ontmoeten. Tommy en Martijn geven de bouwstenen voor het beleid en de praktijk aan.

- Evelien Peetsold en Wesley Deenen schetsen het beleid van de gemeente Nijmegen op het gebied van gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving en daarmee een beeld van de wijze waarop de gemeente hier invulling aan wil geven. Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden, zoals de ‘Urban Fit Track in Nijmegen Noord’ en de ontwikkeling van het nieuwe ‘Sportpark Koudenhoek’, geeft de gemeente inzicht in de aanpak van de projecten en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven vanuit de ASM-visie.
Daarbij wordt inzicht gegeven in de stappen die de gemeente aan het zetten is om te komen tot een beweegvriendelijke inrichting van de omgeving.

- Afsluiting

Inschrijven: Webinar Hoe creëer je een sportieve en beweegvriendelijke leefomgeving?