Menu
Home

Symposium Buitenruimte INzicht

  • Buitenruimte (in)zicht V3_afbeelding website.jpg

Donderdag 1 maart 2018 van 13.30-16.30 uur in Brabant Hallen/1931 in 's-Hertogenbosch

De buitenruimte rond woningbouwcomplexen varieert van binnentuinen, groenstroken tot individuele bomen. Corporaties hebben deze buitenruimte in bezit en in beheer. De dagelijkse praktijk laat zien dat er weinig zicht is op wat precies wordt beheerd en hoe dit kan bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en het woongenot van de huurders.
Gebrek aan inzicht leidt tot onnodige uitgaven en laat kansen onbenut. Op basis van een goede data-analyse kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.

Het is tijd om onze opgedane praktijkkennis én ervaringen te delen en nodigen u graag uit voor het symposium “Buitenruimte INzicht”.

Programma

Welkomstwoord
Kennisdelen staat centraal.

Blok 1: Datavisualisatie & analyse
Welke data zijn beschikbaar en bruikbaar? Hoe ziet de opbouw van een data-analyse eruit?
Wat is het resultaat en hoe wordt dit gepresenteerd? Kortom; de praktische handvatten.

Blok 2: De praktijk: Woonstad Rotterdam
Marc Lansink, Teamleider & Coördinator wijkbeheer van Woonstad Rotterdam geeft een toelichting op ambities van Woonstad Rotterdam, de gekozen aanpak en de behaalde resultaten.

Blok 3: Trends en ontwikkelingen
Met inzicht in assets ontstaan kansen voor de hele organisatie. We nemen u mee in de principes van:
o Adaptief beheer.
o Inkoop.
o Participatietrajecten.
o Ketensamenwerking.
o Leef-Kragt.

Afsluiting
In een interactieve setting wisselen we van gedachten over die zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt.
Inschrijven: Symposium Buitenruimte INzicht


toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal