Menu
Home

Symposium Morgen begint nu!

  • Morgen begint nu_voorkant.jpg

Onze wereld verandert en steeds dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Een van
deze ontwikkelingen is de transitie naar een circulaire economie. Een economie die
uitgaat van oneindig hergebruik van materialen, zonder waardeverlies en waar gebruik
belangrijker is dan bezit. Total Cost of Ownership (TCO) kan worden ingezet om
de totale kosten van een product inzichtelijk te maken. Maar wat als we straks geen
eigenaar meer worden van een aankoop, en alleen het gebruik willen afnemen? Wat
als gebruikte grondstoffen straks een hogere waarde krijgen.Door vanuit Total Cost of
Usage (TCU) te kijken, wordt inzichtelijk gemaakt wat de totale kosten van ditt gebruik zullen zijn.

Wat betekent dit voor mijn inkoopproces? Wanneer kan ik ‘gebruik’ inkopen en hoe
doe ik dat (pay per use)? Als ik geen eigenaar wordt, hoe ziet mijn investeringsbudget
er dan uit? Waar ligt het echte ontwikkelpotentieel, bij de opdrachtgevers of de
innovaties aan de zijde van opdrachtnemers? Hoe circulair is het heden, bekeken vanuit
de ogen van de toekomst?

De antwoorden vindt u in dit symposium, waarin wij vanuit de diverse rollen,
opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur, op deze vragen ingaan met concrete
voorbeelden.

Programma

15.00 UUR ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
15.15 UUR WELKOMSTWOORD DOOR GASTHEER JORIS JANISSEN - DIRECTEUR KRAGTEN
15.20 UUR HOE HAAL JE HET BESTE CIRCULAIRE RESULTAAT?
                    CLIMMY ROEFFEN - ADVISEUR DUURZAME ONTWIKKELINGEN KRAGTEN
15.40 UUR DENKEN EN INKOPEN VANUIT TCO/TCU
                    JOS PLEIJERS - DIRECTEUR RWM
16.00 UUR KORTE PAUZE
16.15 UUR HOE GAAT DE MARKT HIERMEE OM?
                    WILLIAM VERBRUGGEN - TENDERMANAGER DEN OUDEN
16.45 UUR HOE VERANKER JE TCO/TCU EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN JE INKOOPPROCES?
                    GARD VAN HULZEN - INKOOPEXPERT KRAGTEN
17.05 UUR AFSLUITING DOOR JORIS JANISSEN
17.10 UUR BORREL

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal