Menu
Home

Nieuws

 • NI Faunakastjes 1.jpg

  Social return, overnachten op kantoor in Herten

  Nee, we gaan niet met zijn allen overnachten op het kantoor van Kragten om nog meer uren te kunnen draaien of in het kader van een ludieke bed-and-breakfast. Maar toch hebben we ons kantoor in...


  Lees verder
 • 20190204 De planeet is in de aanbeiding-op is op.jpg

  De planeet is in de aanbieding, OP=OP!

  Het is inmiddels een wereldwijd geaccepteerde opgave; de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie, en van een lineaire naar een circulaire economie. De economie trekt weer aan, en daarmee...


  Lees verder
 • NI Didam-op-Stelten 02.jpg

  Centrumplan Didam

  De plannen voor herontwikkeling van het centrumgebied van Didam (gemeente Montferland) worden steeds concreter. We zijn samen op weg om te werken aan een mooi Didam.

  Er vindt continue interactie...


  Lees verder
 • 20190114 Oirsbeek wateroverlastvrij1.jpg

  Oirsbeek wateroverlastvrij

  "Samen tegen wateroverlast” is het actieprogramma van Waterschap Limburg, zodat bewoners veilig kunnen wonen en medewerkers van bedrijven ongestoord kunnen werken. Tevens wil Waterschap Limburg...


  Lees verder
 • NI Milieubeleidsplan Eijsden-Margraten.jpg

  Milieubeleidsplan Eijsden-Margraten

  Een innovatief milieubeleidsplan,
  een fijne leefomgeving in de gemeente Eijsden-Margraten

  Het vorige milieubeleidsplan is verlopen.
  Toch willen we ons en onze flora en fauna een fijne...


  Lees verder
 • 9 tvdd Skills Garden Almere - 02.jpg

  Skills Garden Almere

  “Ieder zijn talent”

  Skills Garden Almere Haven, kwalitatief bewegen en samenzijn in een parkomgeving, dè plek voor de (on)georganiseerde beweger, bewegingsonderwijs, revalidatie, spelende...


  Lees verder
 • NI Beheer Wonen Zuid OR.jpg

  Helder zicht op eigendom woonstichting Wonen Zuid

  Voor Wonen Zuid is het van belang dat het voor de beheerders van Wonen Zuid en de uitvoerende aannemer helder is welke openbare ruimte in eigendom is van Wonen Zuid en op welke wijze deze...


  Lees verder
 • NI Van stresstest naar.jpg

  Van stresstest naar fijne (groene) leefomgeving

  Thema’s als klimaat, water en groen zijn ons op het lijf geschreven. Onderwerpen waar we veel van weten en waar we graag over vertellen. Daarom vinden we het leuk om een bijdrage te geven aan...


  Lees verder
 • NI Nominatie KoopWijsPrijs Rotonde van Morgen.jpg

  Nominatie Rotonde van Morgen voor de KoopWijsPrijs

  Vlnr: Ralf Pakbier-gemeente Venlo, Joris Janissen-Kragten, Christian Zuidema-Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wethouder Marij Pollux-gemeente Venlo en Joris van de Vleuten-Den...


  Lees verder
 • NI Hier controleren we het mijnwater.jpg

  Grondwatermonitoring voormalige steenkoolmijnen Zuid-Limburg

  Nadat de mijnen waren gesloten, werd ook gestopt met het wegpompten van mijnwater. Daardoor komt het mijnwater omhoog. Naar verwachting stijgt de mijnwaterstand nog de komende 20 jaar.

  Op...


  Lees verder
 • NI Machine learning in de leefomgeving.jpg

  Machine learning in de leefomgeving, wat kunnen we er mee?

  Zonder dat we het weten, maakt machine learning al deel uit van ons dagelijks leven. We ontgrendelen onze telefoon met gezichtsherkenning, we laten auto’s zelfstandig rijden en heb je jezelf...


  Lees verder
 • NI Kragten_wp_krachtige_stad.jpg

  De Krachtige Stad

  Steeds meer mensen wonen in steden en dit aantal zal de komende jaren nog volop blijven groeien. Steden zijn aantrekkelijk voor mensen. Maar wat maakt een stad zo, dat we er willen wonen, werken,...


  Lees verder
 • 20180731 Skills Garden PMC afb.jpg

  Skills Garden in het Prinses Maxima Centrum

  Een beweegruimte om je beter te laten voelen!
  Skills Garden voor beweging en ontspanning in het Prinses Maxima Centrum

  Een centrum gespecialiseerd in de behandeling van kanker bij kinderen. In de...


  Lees verder
 • 20180717 Gis-dienstverlening RWS afb.jpg

  Gis-dienstverlening voor Rijkswaterstaat

  Kragten heeft in combinatie met Sweco een nieuwe raamovereenkomst Gis-dienstverlening met Rijkswaterstaat gesloten. Voor de komende 4 jaar zal Kragten opnieuw uiteenlopende werkzaamheden met...


  Lees verder
 • NI Fietssnelroutes OR.jpg

  Snelfietsroutes: Wat als de ontwerprichtlijnen niet passen?

  Diverse snelfietsroutes zijn al aangelegd en vele nieuwe routes zijn in ontwikkeling. Kragten adviseert opdrachtgevers in deze ontwerpprocessen. De bijbehorende ontwerprichtlijnen zijn overal...


  Lees verder
 • NI Hittestress in Beeld-afb.jpg

  Hittestress in zicht

   

  Nieuwe methode geeft inzicht in de kwetsbare stedelijke gebieden.

  Toenemende hitte in steden is een relevant onderwerp. Hitte heeft een directe invloed op mens en dier en bovendien op meerdere...


  Lees verder
 • Gis-kracht in pacht afb.jpg

  GIS-kracht in pacht

  Kragten en Meulenkamp Automatisering trekken samen op om rentmeesterkantoren te ondersteunen in het beheren van percelen en landgoederen. Meulenkamp maakt de administratieve software voor de...


  Lees verder
 • 20180616 Noordzee Beach Village afb.jpg

  Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

  In de overgang van het Zeeuws polderlandschap en de duinen, ligt Beach Resort Nieuwvliet-Bad. Het park is op dit moment in aanbouw, met het project ‘Beach Resort’ wordt invulling gegeven aan...


  Lees verder
 • 20180412 Skills Garden.jpg

  Skills Garden-optimaal gebruik van de openbare ruimte

  Optimaal gebruik maken van de openbare ruimte

  “We leven in een verandering van tijd” zoals Jan Rotmans zo mooi heeft beschreven, veranderingen die ook impact hebben op het gebruik en de...


  Lees verder
 • Achterwand 280x180 LR_1.jpg

  Beeldkragt, inovatie in metingen

  Een nauwkeurig 3D-model van de leiding, ook nadat de sleuf dicht is gegooid, of je as-built tekening zonder in te meten in één keer gereed? Zo gemakkelijk is dat!

  Kragten ontwikkelde een app...


  Lees verder
 • Retailvisie gem Ede.jpg

  Retailvisie gemeente Ede

  Een Retailvisie ...

  Vrijwel elke Retailvisie in Nederland richt zich op de problematiek van overaanbod van vierkante meters detailhandel op locaties met onvoldoende economisch perspectief....


  Lees verder
 • NI ASM.jpg

  Athletic Skills Model (ASM)

  Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier van denken over bewegen voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg.

  De optimale ontwikkeling vindt plaats als...


  Lees verder
 • NI Klimaatvisie Cranendonck afb.jpg

  Opstellen klimaatvisie en klimaatagenda Cranendonck

  De wateroverlast in 2016 in de gemeente Cranendonck heeft geleid tot een concrete behoefte aan het krijgen van meer inzicht in de kwetsbare gebieden binnen de gemeente. De kwetsbare gebieden...


  Lees verder
 • NI Accommodatieonderzoek Grave afb.jpg

  Accommodatieonderzoek fusievereniging EGS in Grave

  Veel sportverenigingen voelen de effecten van de veranderingen in de maatschappij. De voetbalverenigingen in Escharen, Grave en Velp pakken deze effecten gezamenlijk aan. Om voetbal nu en in de...


  Lees verder
 • NI Afvalbeleid Sit-Gel.jpg

  Afvalbeleid, een zaak van gemeente én inwoners in Sittard-Geleen

  De gemeente Sittard-Geleen wordt in toenemende mate geconfronteerd met afvaldumpingen en het bijplaatsen van afval nabij inzamelvoorzieningen. De tonnages afval en de bijbehorende kosten voor het...


  Lees verder
 • NI Hoogwateranimaties.jpg

  Hoogwateranimaties Limburgse Maas-gemeentes

  Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft als beheerder van de Maas de verantwoordelijkheid om inzicht te geven in de effecten van hoogwater.

  Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn hoogwateranimaties....


  Lees verder
 • NI Nieuwe wereldatlas afb1.jpg

  Kragten levert bijdrage aan een nieuwe wereldatlas

  In april 2017 heeft Kragten een dronevlucht uitgevoerd boven het GeoFort in Herwijnen. Deze luchtfoto is een bijdrage aan een nieuwe wereldatlas met de naam Alcarta. Tijdens de dag van het...


  Lees verder
 • NI Talud Tilburgseweg kleurt groen afb.jpg

  Talud onder viaduct Tilburgseweg kleurt groen

  Eindhoven heeft groen, water en biodiversiteit hoog in het vaandel staan. Plekken waar deze waarden volledig ontbreken, zijn de viaducten onder wegen. Samen met andere partners heeft Eindhoven...


  Lees verder
 • NI N280-west Leudal afb.jpg

  Samen de verbinding maken

  Al jarenlang is de N280 het onderwerp van gesprek in de regio Midden-Limburg. De N280 dient te worden aangepast, zodat deze beter past bij de regionale economische ontwikkelingen en ambities van...


  Lees verder
 • NI Light it up.jpg

  Light it up!

  Goede fietsverlichting is erg belangrijk als het gaat om veiligheid van fietsers en andere weggebruikers. Het resultaat van een nulmeting, gehouden in de provincies Gelderland en Overijssel, was...


  Lees verder
 • NI Hoe bijzonder is een vlonder afb 1.jpg

  Hoe bijzonder is een vlonder?

  Ga dan maar eens kijken in Gennep! Bij de Gennepermolen ligt een prachtig voorbeeld. Je ervaart het water van de rivier de Niers. Dit kunstwerk op deze cultuurhistorische plek zorgt in combinatie...


  Lees verder
 • NI_Afstand scenario Eickhorsterweg.jpg

  Haalbaarheidsonderzoek herlocatie sportverenigingen

  De gemeente Horst aan de Maas moet een keuze maken of ze wel of niet een nieuwe sportaccommodatie voor drie verenigingen (AVV America, RKSV Meterik en TC America) wil realiseren. De gemeente...


  Lees verder
 • NI Kadeherstel Jaagpad Peelvenen.jpg

  Kadeherstel Jaagpad Peelvenen

  Peelvenen is een landinrichtingsprogramma met als doel, het creëren van omstandigheden om hoogveen terug te brengen in de natuurgebieden. Binnen dit programma vindt het project Kadeherstel...


  Lees verder
 • NI Nominatie No Dig Awards.jpg

  Nominatie voor de NSTT No-Dig Award en Publieksprijs 2017

  Het project ‘Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek in Leeuwen’, waarin de innovatieve uitvoeringsmethode Buis-in-koker met Pipe Mover 2.0 is toegepast, is genomineerd voor de NSTT...


  Lees verder
 • NI Wonen Zuid.jpg

  Inzicht in beheer- en servicekosten Wonen Zuid

  Veel woningcorporaties hebben de woningen die ze beheren goed in beeld. De eigendommen en haar verplichtingen buiten de woningen (buitenruimte) zijn niet altijd even goed inzichtelijk. Deze...


  Lees verder
 • NI Missing Maps Mapathon 1.jpg

  Missing Maps Mapathon

  Kragten heeft een Missing Maps Mapathon georganiseerd. Medewerkers van Kragten hebben in hun eigen tijd, samen met enkele vrijwilligers van het Rode Kruis het crisisgebied “Task 3100, Malawi...


  Lees verder
 • NI klimaatvisie Son en Breugel afb 1.jpg

  Klimaatvisie Son en Breugel

  Om draagvlak en acceptatie te krijgen wat betreft wateroverlast, hitte en droogte is op de eerste plaats bewustwording nodig, zowel binnen de gemeente als bij de burgers en gebruikers.

  Een goede...


  Lees verder
 • NI Verzandingsproblematiek Kade Arnhem.jpg

  Verzandingsproblematiek bij de Nieuwe Kade in Arnhem

  De Nieuwe Kade in Arnhem heeft last van verzanding. Riviercruiseschepen die aan willen meren kunnen hierdoor problemen krijgen met de diepgang. Kragten deed voor de gemeente Arnhem onderzoek naar...


  Lees verder
 • Whitepaper klimaatadaptatie voorkant_1.jpg

  Van weerpraatje naar klimaatverandering

  Bijna iedere dag hebben we het wel minstens een keer over het weer. Ons favoriete gespreksonderwerp. Daar is een nieuwe toevoeging bijgekomen, klimaatverandering. Vooral net na een wolkbreuk of...


  Lees verder
 • 20170531-Windmill_Kragten_2.jpg

  Windmill en Kragten samen verder

  Per 1 juli 2017 zal Windmill haar activiteiten onderbrengen bij Kragten. De huidige eigenaar van Windmill, Olaf Beckers, zal per die datum als partner bij Kragten de huidige bedrijfsactiviteiten...


  Lees verder
 • NI Samen de toekomst van Kempenhaeghe verkennen.jpg

  Samen de toekomst van Kempenhaege verkennen

  Kempenhaeghe (het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunsten en neurocognitiestoornissen), De Berkenschutse (onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)...


  Lees verder
 • NI N280.jpg

  N280 West van start!

  De komende tijd gaat er veel werk verzet worden om een soepele doorstroming op de N280 te realiseren. Op 6 april kregen wij bericht dat Wagemaker, samen met het Kragten, als adviseur in het...


  Lees verder
 • NI Wet Natuurbescherming.pdf

  Wet Natuurbescherming

  Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet (beschermde planten- en diersoorten), de Natuurbeschermingswet 1998...


  Lees verder
 • NI Vitale Leefomgeving.jpg

  Vitale leefomgeving

  Onze manier van leven verandert in een rap tempo. Een direct gevolg is het aanpassen van onze leefomgeving in al haar verschijningsvormen op deze ontwikkelingen. De zoektocht naar de vraag achter...


  Lees verder
 • NI Kwaliteit loont bij RWS.jpg

  Kwaliteit loont bij RWS

  Het jaar 2017 is voor Kragten voortvarend van start gegaan. Allereerst mochten wij de opdracht ontvangen voor het verzorgen van de Toetscoördinatie voor het cluster ZN A Wegen van...


  Lees verder
 • SportFM Innovatieprijs Skills Garden.jpg

  Goud en Zilver voor Skills Garden!

  Winnaar van de Sport FM Innovatieprijs 2017 en 2e Innovatieprijs Sportaccommodaties 2017

  Gewonnen! Skills Garden was genomineerd voor de Sport FM Innovatieprijs 2017. Van de drie genomineerde...


  Lees verder
 • Nominatie Skills Garden banner.jpg

  Dubbele nominatie Skills Garden

  Skills Garden, een gezamenlijk concept van Kragten en ASM (Rene Wormhoudt), is genomineerd voor 2 innovatieprijzen.

  De Innovatieprijs Sportaccommodaties 2017 is een gezamenlijk initiatief van...


  Lees verder
 • NI Hoogtemodel Ewijkse Plaat.jpg

  Hoogtemodel Ewijkse Plaat

  De Ewijkse Plaat is een voormalig schiereiland langs de zuidoever van de Waal bij Ewijk. De Ewijkse Plaat bestaat voornamelijk uit een natuurlijke oeverwal. Om de lokale wateropstuwing te...


  Lees verder
 • Whitepaper klimaatadaptatie voorkant_1.jpg

  Whitepaper klimaatadaptatie

  Onze visie op de kansen die klimaatadaptatie biedt voor een betere leefomgeving.

  Lees verder
 • 20160311 Wet Natuurbescherming afb (1).jpg

  Nieuwe Wet Natuurbescherming

  Vanaf 1 januari vervangt de Wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet (beschermde planten- en diersoorten), de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten) en...


  Lees verder
 • 20161031 O2-put van idee naar product.jpg

  De O2-put, van idee naar product

  Een revolutionaire oplossing bedenken is één ding, het vervolgens daadwerkelijk omzetten in een bruikbaar product is weer iets heel anders.

  Brainstormen over details, wachten, uitproberen en...


  Lees verder
 • NI_Samenwerking leidt tot grafische interface.jpg

  Samenwerking leidt tot grafische interface

  Meulenkamp Automatisering ontwikkelde het Contract Administratie Systeem waarin rentmeesters hun gegevens vastleggen over de pacht- en huurovereenkomsten. Kragten zag extra mogelijkheden door de...


  Lees verder
 • 20160927 Risicogestuurde contractvoorbereiding Venlo.jpg

  Risico-gestuurde contractvoorbereiding Venlo

  Begin 2016 legde de gemeente Venlo de uitdaging bij Kragten neer om in een zeer kort tijdsbestek het contract voor te bereiden voor de realisatie van twee rotondes en een fietstunnel aan de...


  Lees verder
 • 20160913 HIttestress afb.jpg

  Hittestress in beeld

  Een hulpmiddel voor klimaatadaptatiemaatregelen.

  Dat het op plekken met veel verharding warmer is dan daarbuiten is algemeen bekend. Hoe groot de verschillen zijn of welke maatregelen men zou...


  Lees verder
 • NI Schoolomgeving Boekel.jpg

  Veilige schoolomgeving Parkweg Boekel

  In Boekel worden drie basisscholen samengevoegd op één locatie waar de gemeente eveneens het kinderdagverblijf, het peuterwerk en de buitenschoolse opvang faciliteert.

  Voor de definitieve...


  Lees verder
 • NI Jachthaven Steenbergen 1.png

  Feestelijke opening jachthaven Steenbergen

  De heringerichte Jachthaven in Steenbergen is op 5 juli officieel geopend.

  De jachthaven kreeg een kwaliteitsimpuls. De oude havenkom is meer een bruisende plek geworden waar de horeca op...


  Lees verder
 • NI Regenwatervisie.jpg

  Rioolheffing hoeft niet omhoog met een goede regenwatervisie

  Uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd lezen we dat inwoners van acht op de tien gemeenten meer rioolheffing moeten gaan betalen. De belasting moet omhoog om het riool zo aan te kunnen...


  Lees verder
 • NI Oerrr-plek-1.jpg

  De eerste Oerrr-plek, een ware beleving

  De eerste Oerrr-plek, een ware beleving!

  In opdracht van Natuurmonumenten heeft Kragten het ontwerp gemaakt en de aanbesteding begeleid van de inrichting van de wereld van OERRR.

  Dit is de eerste...


  Lees verder
 • NI Inventarisatie rijkswegen voor RWS.jpg

  Inventarisatie rijkswegen RWS

  In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Kragten alle rijkswegen met hoge resolutie videobeelden inventariseren. Door de objecten in de videobeelden op een slimme en innovatieve manier van de juiste...


  Lees verder
 • NI BGT als basis uniforme matenplannen.jpg

  BGT als basis voor uniforme matenplannen

  Leidingbeheerders willen bij nieuwbouwprojecten graag in een vroeg stadium weten hoe de nieuwe situatie er in de toekomst uit gaat zien. De aangeleverde tekeningen zijn vaak ongeschikt om buiten...


  Lees verder
 • Bedrijventerrein Beinum-2.jpg

  Revitalisering bedrijventerrein Beinum

  Ondernemers en eigenaren aan zet!

  De gemeente Doesburg wil samen met de ondernemers het bedrijventerrein Beinum revitaliseren. Deze revitalisering moet aansluiten op het bedrijventerreinbeleid...


  Lees verder
 • SY Adaptief beheer.jpg

  Adaptief beheer blijkt een succesvolle formule!

  De afgelopen jaren zijn de budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte behoorlijk teruggeschroefd. De kwaliteitsniveaus voor het beheer en het onderhoud zijn naar beneden...


  Lees verder
 • NI Nieuwe Wet Natuurbescherming 1.jpg

  Nieuwe Wet Natuurbescherming

  Download HIER uw overzichtelijke poster met beschermde soorten.

  Zoals reeds aangekondigd door de Rijksoverheid, treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming naar verwachting op 1 januari 2017 in...


  Lees verder
 • 20160225 Stankoverlast Beverwijk afb.jpg

  Stankoverlast Beverwijk

  Ontluchtingsproblemen van de riolering na afkoppelen

  De gemeente Beverwijk heeft het afkoppelproject in de Hornlaan, Vinkenbaan en een gedeelte van de Bankenlaan uitgevoerd. Na uitvoering in de...


  Lees verder
 • PR Behoeftebepaling Noordwijkerhout 1.jpg

  Behoeftebepaling Sportpark de Boekhorst en De Schelft

  De recente ontwikkelingen in de omgeving van het sportpark De Boekhorst geven
  aanleiding goed te kijken naar de inrichting en het gebruik van het sportpark. Na een ruimtelijke studie naar de...


  Lees verder
 • 20160128 Overstordrempels Druten afb1.jpg

  Aanpassen overstortdrempels Scharenburgsestraat te Druten

  De gemeente Druten had tijdens hevige regenbuien een probleem met de overstortdrempels in de Scharenburgsestraat. De waterdruk tegen de dekplaat was zo groot dat deze omhoog geduwd werd. Om dit...


  Lees verder
 • NI Samenlevingskragt.jpg

  Kragten publiceert whitepaper Samenlevingskragt

  De wereld, de samenleving, de gemeente en haar budgetten veranderen. Het is tijd om de wijze waarop we met energie, zorg, economie, ruimte, elkaar en onszelf omgaan anders te organiseren.

  Dat...


  Lees verder
 • NI Vispassage op historische locatie 1.jpg

  Vispassage en klepstuw op historische locatie

  Vertical Slot Vispassage Kleine Dommel
  De aanleg van deze vispassage en stuw maakt onderdeel uit van het project ‘Herinrichting Beekdal Kleine Dommel’. Het gaat naast de aanleg van de...


  Lees verder
 • NI Scenariostudie atleitieksport Aalsmeer.jpg

  Scenariostudie atletieksport Aalsmeer

  De gemeente Aalsmeer weet dat een goede besluitvorming gebaseerd is op de juiste informatie. Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de maatschappelijke voorzieningen in relatie tot...


  Lees verder
 • Kragten genomineerd voor 'Innovatieprijs' en 'De Vernufteling' met O2-put

  De Kragten-O2-put is genomineerd voor de Rioned Innovatieprijs 2016.

  De O2-put is ontwikkeld door Kragten en genomineerd voor de Vernufteling 2016. De O2-put voorkomt water- en stankoverlast in...


  Lees verder
 • NI Vgrp Son en Breugel.jpg

  Het vGRP van de gemeente Son en Breugel uit de startblokken!

  Na het veelvuldig uitvoeren van inrichtingsprojecten, waaronder het Sonniuspark en het recent afronden van het Basisrioleringsplan, is Kragten gestart met het opstellen van het vGRP (Verbreed...


  Lees verder
 • NI BGT Valkenburg opgeleverd.jpg

  BGT Valkenburg opgeleverd!

  Kragten heeft de BGT van de gemeente Valkenburg aan de Geul gereed. Het bestand kwam in een prettige samenwerking met de gemeente tot stand. De gemeente Valkenburg aan de Geul koos voor inwinning...


  Lees verder
 • NI Mobiliteitsmanagement houdt Amsterdam in beweging afb.jpg

  Mobiliteitsmanagement houdt Amsterdam in beweging

  Kragten heeft samen met XTNT de opdracht gekregen om de komende vier jaar het mobiliteitsmanagement te verzorgen bij het grootste wegverbredingsprogramma van Nederland, Schiphol – Amsterdam –...


  Lees verder
 • 20150914 cursus natuurwetgeving afb.jpg

  Cursus natuurwetgeving: Goed geïnformeerd, buiten zorgeloos aan de slag!

  Bereidt u projecten voor of voert u projecten uit in de buitenruimte? Dan komt u zeker in aanraking met de groene wet- en regelgeving, ofwel de natuurwetgeving. De eerste ervaringen zijn vaak...


  Lees verder
 • 20150831 GISIB Fresh Park Venlo afb.jpg

  Een passende openbare ruimte met behulp van GISIB

  Kragten verzorgt het assetmanagement voor het businesspark Fresh Park Venlo. Het vertrouwen en de gedeelde visie over het beheer van de openbare ruimte resulteert in een uitbreiding van de...


  Lees verder
 • NI Vleermuiskasten te Ingen.jpg

  Tijdelijk verblijf voor de vleermuizen in Ingen

  De vleermuizen in Ingen krijgen een tijdelijk verblijf aangeboden tijdens de sloop van ‘’t Verenigingsgebouw’. In het dorp Ingen (gemeente Buren) slaan diverse verenigingen de handen ineen...


  Lees verder
 • NI Duurzaam rioolbeheer Rotterdam.jpg

  Duurzaam rioolbeheer in Rotterdam

  De Gemeente Rotterdam besloot om elk jaar een deel van de riolering te vervangen. In het kader van duurzaam beheer van de riolering is het gewenst een betere voorspelling te kunnen doen van...


  Lees verder
 • NI Quickscan beweegvoorzieningen Veldhoven OR.jpg

  QuickScan beweegvoorzieningen Veldhoven

  Al bij het opstellen van de kadernota 2009-2014 besefte de gemeente Veldhoven dat een goed sportbeleid meer is dan de instandhouding van accommodaties. In deze kadernota en de daaruit volgende...


  Lees verder
 • NI PAS in werking.jpg

  Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking

  Als aanvullende regeling binnen de Natuurbeschermingswet 1998 is enkele jaren gewerkt aan de programmatische aanpak stikstof om de impasse in vergunningverlening rondom stikstofdepositie op te...


  Lees verder
 • NI Kragten aan de slag met BGT Limburg afb.jpg

  Kragten aan de slag met BGT Limburg

  Begin dit jaar heeft het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) het project “Transitie en Bijhouding Grootschalige Topografie Limburg” aan Kragten gegund.

  Het winnen van dit...


  Lees verder
 • NI Mobiliteitsplan Schinnen.jpg

  Mobiliteitsplan Schinnen

  In opdracht van de gemeente Schinnen gaat Kragten de komende maanden aan de slag om een breed gedragen Mobiliteitsplan voor de gemeente op te stellen. Bewust kiest Kragten voor de term...


  Lees verder
 • NI Woonwerklandschap Horst-Telgt.jpg

  Woonwerklandschap Horst-Telgt gemeente Ermelo

  Kragten verwierf de opdracht voor het opstellen van een integrale gebiedsuitwerking van de buurtschappen Horst en Telgt in de gemeente Ermelo op het vlak van gebiedsontwikkeling, duurzame...


  Lees verder
 • NI Topprestatie tijdens EK Atletiek 2016.jpg

  Topprestaties tijdens het EK Atletiek 2016

  Het Olympisch Stadion is in topvorm

  Als onderdeel van de voorbereidingen voor het EK Atletiek 2016 is in 2015 de atletiekbaan in het Olympisch Stadion grootschalig gerenoveerd. De atletiekbaan is...


  Lees verder
 • NI Didam-op-Stelten 02.jpg

  Masterplan en inrichtingsplan centrumgebied Didam

  Om Didam en haar omgeving aantrekkelijker te maken, besloot de gemeente Montferland om zowel het centrumgebied van Didam als het openbare gebied te verbeteren. Kragten stelt hiervoor een...


  Lees verder
 • Sittard-Geleen Bomen-Woonstraten.jpg

  'Unter den Linden' langs het grootste distributiecentrum van Nederland

  Om meer uitstraling te geven aan het bedrijventerrein Holtum-Noord besloot de gemeente Sittard-Geleen om een bomenallee over een lengte van 1,5 km aan te leggen, bestaande uit drie rijen...


  Lees verder
 • DePliese.jpg

  Onze UX5 vliegt boven Den Haag tijdens de Cybertop

  Donderdag 17 april 2015 was in Den haag de internationale Cybertop 2015. De stad werd zwaar beveiligd met agenten, controles en politiehelikopters. Boven de stad gold een No-Fly zone.

  Op nog geen...


  Lees verder
 • NI Baardvleermuis.JPG

  Digitale hobbels bij ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet

  Sinds eind 2014 kan een ontheffing van de Flora- en faunawet alleen nog digitaal worden aangevraagd bij de Rijksdienst, via de website mijn.rvo.nl. Bedrijven en instellingen (overheden) dienen...


  Lees verder
 • IMG_5222.JPG

  Vertrouwen in rioleringsdata met waterkragt

  Kragten kreeg in een minicompetitie de opdracht om het basisrioleringsplan op te stellen voor de kernen Neeritter, Ittervoort, Kelpen-Oler, Grathem, Baexem en Heythuysen. In de minicompetitie gaf...


  Lees verder
 • NI Aldenhofpark Hoensbroek.jpg

  Aldenhofpark Hoensbroek

  Om in te spelen op de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen besloot de gemeente Heerlen om in het project Aldenhofpark, als deelproject van het herstructureringsproject “Os Gebrook”, de...


  Lees verder
 • NI St_Anna_Ziekenhuis_Geldrop.jpg

  St. Anna ziekenhuis Geldrop

  Na gedeeltelijke nieuwbouw en een grootschalige interne verbouwing van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is de buitenruimte toe aan een grootschalige herinrichting.

  Na een intensieve...


  Lees verder
 • NI PAS-recreatie OR.jpg

  Een PAS-klaar antwoord op stikstofdepositie

  De programmatische aanpak stikstof (PAS) omvat maatregelen om de (effecten van) stikstofdepositie op Natura2000-gebieden te verminderen. Het programma treedt naar verwachting deze zomer in...


  Lees verder
 • NI Lindeplein.jpg

  Lindeplein Brunssum

  De gemeente Brunssum vond dat het Lindeplein in Brunssum toe was aan een herinrichting. Het plein had niet de uitstraling van een stadsplein en de op het plein georganiseerde activiteiten gingen...


  Lees verder
 • NI bouw gemeenschapshuis schakel.jpg

  Gemeente Reusel-De Mierden gaat verder met IDOP’s

  Kragten heeft in 2009 voor drie kernen van de gemeente Reusel-De Mierden Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOP) opgesteld. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de projecten te realiseren.

  Nu...


  Lees verder
 • 20150105 EVZ Zundert afb.JPG

  Ontwerp van de EVZ Zundert

  Mede op basis van het opgebouwde vertrouwen heeft Waterschap Brabantse Delta Kragten opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp voor de Ecologische Verbindingszone(EVZ) Zundert. In...


  Lees verder
 • NI Crematorium in Uden.jpg

  Herinrichting buitenterrein crematorium Uden

  Coöperatie DELA is gestart met de herinrichting van het buitenterrein van het crematorium Uden. Kragten verzorgde de technische voorbereiding en doet het toezicht en de directievoering.

  Naast de...


  Lees verder
 • NI Dorpsvisie Wilbertoord.jpg

  Dorpsvisie voor Wilbertoord

  Kragten is door de beoordelingscommissie van de Vereniging Wilbertoord gekozen uit 4 bureaus die in gemeenschapshuis De Wis een presentatie hebben gegeven voor het begeleiden van het opstellen...


  Lees verder
 • NI PlanMER N266.jpg

  Commissie m.e.r. adviseert positief over planMER N266

  In opdracht van de provincie Limburg en gemeente Nederweert heeft Kragten het planMER opgesteld waarin onderzoek is verricht naar diverse alternatieven en varianten voor een randweg om...


  Lees verder
 • NI 60 jaar Kragten.jpg

  Kragten viert 60-jarig jubileumfeest met cultuurfestival

  Op een steenworp afstand van de plaats waar 60 jaar geleden Dhr. J.A. Kragten het gelijknamige bedrijf heeft opgericht heeft Kragten met klanten, medewerkers en oud-medewerkers dit jubileum...


  Lees verder
 • NI Olympisch Stadion EK 2016.jpg

  Olympisch stadion Amsterdam (EK Atletiek 2016)

  Het Olympisch Stadion van Amsterdam vormt van 6 juli tot en met 10 juli 2016 het strijdtoneel van het EK Atletiek. De kwalificaties van het speerwerpen en het discuswerpen vinden plaats op het...


  Lees verder
 • NI valkenburg.jpg

  Kragten verzorgt de transitie naar BGT voor de gemeente Valkenburg aan de Geul

  Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul de ambitie om een zogenoemde zelfregistrerende gemeente te worden. Om de transitie...


  Lees verder
 • NI Gisib.jpg

  Groenste dorp van Nederland kiest voor GISIB en Kragten

  De gemeente Beesel, heeft aan GISIB opdracht gegeven voor het implementeren van het groenbeheersysteem. Binnen deze opdracht zal Kragten de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van het...


  Lees verder
 • NI Laurentius.jpg

  Laurentius Ziekenhuis Roermond

  Na verschillende ziekenhuizen in Noord-Brabant en Zuid-Limburg heeft Kragten een nieuw ziekenhuis als opdrachtgever, het Laurentius ziekenhuis in Roermond.

  Het Laurentius Ziekenhuis is gestart...


  Lees verder
 • NI IJsschots DvdOR 2.jpg

  De toekomstige openbare ruimte

  Door bezuinigen, kanteling van het sociaal domein en andere maatschappelijke ontwikkelingen zal er in de buitenruimte veel veranderen. De buitenruimte is niet meer te beheren met de dezelfde...


  Lees verder
 • IMG_1180.JPG

  Prijsuitreiking

  In het kader van de lancering van de nieuwe website van Kragten is de prijs uitgereikt aan de winnaar van de kennisquiz.


  Lees verder
 • PR BGT Pilotproject 1.jpg

  Deelname aan Esri GIS Conferentie

  Door het delen van kennis en ervaringen kom je veelal tot nieuwe inzichten.

  Daarom staat Kragten ook dit jaar weer op de GIS Conferentie om u te prikkelen met onder andere onze nieuwe...


  Lees verder
 • NI Onbemand vliegen.jpg

  Onbemand vliegen

  Sinds 2011 vliegen wij met het X100-vliegsysteem. De afgelopen drie jaar zijn strengere eisen gesteld aan de bemanning en het systeem. Dit heeft geleid tot de nieuwe UX5.

  De opvolger van de X100,...


  Lees verder
 • 20140811 Dijkversterking perceel II.JPG

  Dijkversterking perceel II

  Het waterschap Peel en Maasvallei (hierna te noemen; WPM) heeft zich ten doel gesteld uiterlijk eind 2018 de drie trajecten uit perceel 2 van de Prioritaire Dijkversterkingen te hebben...


  Lees verder
 • Contractondertekening WAT company.jpg

  Kragten ondertekent samenwerkingsovereenkomst met WAT company

  Met het binnenhalen van bepaalde projecten heeft Kragten soms behoefte aan tijdelijke versterking van technische experts. Deze behoefte werd in het verleden op diverse manieren ingevuld. Om aan...


  Lees verder
 • 20140628 Aanleg riolering Keutelbeek Beek afb1.jpg

  Aanleg riolering Keutelbeek in gemeente Beek

  Momenteel is de uitvoering van het project keutelbeek, gemeente Beek in volle gang. De grootste technische uitdaging van dit bijzondere werk is momenteel in uitvoering.

  Het betreft de aanleg van...


  Lees verder
 • NI Ketenacademie Groep 1.jpg

  Eerste lichting Ketenacademie Zuid is een heugelijk feit!

  16 deelnemers aan het kernprogramma “Samen werken in Samenwerken” van de Ketenacademie Zuid hebben met gepaste trots hun certificaat in ontvangst genomen.

  De certificaten werden uitgereikt...


  Lees verder
 • 20140614 Brede School Joure-afb.jpg

  Brede School Joure-Zuid

  Samen met Pellikaan Bouwbedrijf en Facilicom Service Group heeft Kragten  via een innovatieve aanbesteding de opdracht voor de inrichting van de buitenruimte voor de Brede School Joure-Zuid van...


  Lees verder
 • HO_Lancering-02.jpg

  Nieuwe website!

  Als Kragten presenteren wij vol trots onze nieuwe website.

  In één oogopslag krijgt u een beeld van ons bureau, waarvoor u bij ons terecht kunt en hoe u ons kunt bereiken. Op onze mooi...


  Lees verder
 • 20140522 Noord-Hollandse duinen afb.jpg

  Onbemand vliegen in Noord-Hollandse duinen

  PWN is het drinkwaterbedrijf en beheerder van de Noord-Hollandse duinen. De ervaringen van Kragten met onbemande vliegtuigen heeft geleid tot het invliegen van een groot deel van de duinen van...


  Lees verder
 • 20140508 Grondwatermeetnet Brabantse Delta afb.jpg

  Grondwatermeetnet WS Brabantse Delta

  Kragten heeft in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta het grondwatermonitoringsnet uitgebreid met 63 meetpunten en de in totaal 123 meetpunten van dit meetnet geoptimaliseerd.

  Het...


  Lees verder
 • 20140410 Prestatie-inkoop Zuidkaap afb.jpg

  Prestatie-inkoop bij renovatie ZuidKaap

  In opdracht van woningcorporatie TBV verzorgt Kragten de inkoopbegeleiding voor de renovatie van ZuidKaap in Tilburg, een galerijflat met 100 appartementen.

  Hierbij is gekozen voor een EMVI-...


  Lees verder
 • 20140423 Verlening samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterststaat afb.jpg

  Kragten levert geo-informatie en GIS-diensten aan Rijkswaterstaat

  De combinatie Kragten/Grontmij tekenden samen met de andere geselecteerde partijen twee raamcontracten met Rijkswaterstaat: één voor levering van generieke geo-informatie en één voor...


  Lees verder
 • 20140410 Pluim voor Rudie Peeten afb2.jpg

  Pluim voor stedenbouwkundig adviseur

  Een hele eer om een pluim te mogen geven en een nog grotere eer voor degene die hem mag ontvangen.

  Gemeente Peel en Maas reikt voor de eerste keer een pluim uit aan een stedenbouwkundig adviseur....


  Lees verder
 • 20140327 Dijkversterking Maastricht afb.jpg

  Dijkversterking Maastricht

  Waterschap Roer en Overmaas werkt in het najaar van 2013 en voorjaar 2014 aan het versterken van een deel van de dijken langs de Maas te Maastricht, in de wijken Heugem, Bosscherveld en...


  Lees verder
 • Ervaring Aanpak Regenwater.jpg

  Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied

  Ervaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied
  RIONED heeft op 6 februari jl. het boek "Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied" gepubliceerd. Het boek geeft...


  Lees verder
 • 20140303 Besparen en meer betrokkenheid afb.jpg

  Besparen en meer betrokkenheid, HET KAN!

  “Zoek een oplossing voor het probleem dat je hebt, niet voor het probleem dat je ziet”. Deze gedachtegang vraagt ons creatiever na te denken en verdieping te zoeken in de daadwerkelijke vraag...


  Lees verder
 • NI Kampershoek 2.jpg

  Bedrijventerrein Kampershoek 2.0

  Er bestaan geen standaard bedrijven, dus waarom zou er een standaard bedrijventerrein worden ontwikkeld op een bijzondere plek, langs de A2, binnen de gemeente Weert?

  Met deze opdracht is Kragten...


  Lees verder
 • NI Vernieuwde ISO.jpg

  Vernieuwde ISO Kragten: continue verbeteren en de klant centraal!

  Kragten werkt vanaf 2014 met een vernieuwd, compact en ‘lean’ kwaliteitssysteem. Wij brengen daarin een systeem gerichte werkwijze, het proces van continue verbeteren en de klanttevredenheid...


  Lees verder
 • 20140120 Minisymposium Waarom moeilijk doen als het samen kan-afb.jpg

  Waarom moeilijk doen, als het samen kan?

  Dit minisymposium geeft antwoord op de vraag: Hoe vind je de juiste samenwerkingspartner, waarbij onderwerpen als EMVI, BVP en ketensamenwerking besproken worden?

  Door de complexiteit en de...


  Lees verder
 • NI Bewegen.jpg

  Bewegen op verschillende schaalniveaus

  Door de decentralisatie van overheidstaken worden nog meer sociaal-maatschappelijke vraagstukken bij gemeenten neergelegd. Het is een hele uitdaging om de oplossingen op deze vraagstukken op de...


  Lees verder
 • 20140106 Sport&Bewegen Elementen netwerk-locatie-element.jpg

  De toekomstige beweeg- en leefomgeving

  Door bezuinigen, kanteling van het sociaal domein en andere maatschappelijke ontwikkelingen zal er in de buitenruimte veel veranderen. De buitenruimte is niet meer te beheren met de dezelfde...


  Lees verder
 • NI Fresh Park.jpg

  Service Level Agreement Fresh Park Venlo

  Kragten heeft een mooie opdracht verworven voor het totale Assetmanagement op het terrein van Fresh Park te Venlo.

  Fresh Park Venlo in de volksmond ook nog vaak de ‘ZON veiling’ genoemd is...


  Lees verder
 • NI Actualisatie rioleringsdata Heerlen.jpg

  Actualisatie rioleringsdata gemeente Heerlen

  In de afgelopen jaren heeft de gemeente Heerlen diverse rioleringsprojecten uitgevoerd. Deze zijn deels als revisie- en plangegevens in het beheer verwerkt, maar deels staat de oude situatie nog...

  Lees verder
 • NI HHNK Inkoopstrategie.jpg

  EMVU voor de aanpassing aan het transportsysteem

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Kragten ingeschakeld om de juiste Inkoopstrategie te bepalen bij een niet alledaags project waarbij:

  1.De afvoer van rioolwater door twee...


  Lees verder
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal