Kragten wil met een VCA-certificaat laten zien dat we als bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vinden. Om het VCA-certificaat te behalen moeten we aan de eisen voldoen die worden gesteld aan het beheersysteem op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. VCA kijkt hierbij naar het beleid en de betrokkenheid van de leidinggevenden, naar opleiding, instructie (tool box) en inspectie en natuurlijk naar het beheersen van de risico’s.


De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan een beheersysteem en de inrichting hiervan. Ook hebben we kritisch gekeken naar de scope binnen Kragten en zijn er een drietal groepen gedefinieerd.

Groen: medewerkers die bij de uitvoering van hun werk niet te maken hebben met gevaarzetting; bijv. secretarieel werk of medewerkers die niet “buiten werkzaam zijn”. Voor deze groep zijn geen extra veiligheidsmaatregelen benodigd. Voor deze groep betekent dat er voor hen in het werk niet zoveel veranderd. Zij hoeven geen toolboxmeetings bij te wonen en voor hen gelden geen aanvullende acties in hun werk.

Oranje: medewerkers komen buiten voor het werk, doch hebben zeer beperkt te maken met gevaar. Denk aan de projectleider of werkvoorbereider. Deze medewerkers hebben beperkte achtergrondkennis nodig. Voor deze groep geldt dat zij wel in het bezit zijn van een geldig VCA VOL-certificaat. Zij worden geadviseerd om deel te nemen de (online) toolboxmeetings om zo hun kennisniveau up-to-date te houden.

Rood: medewerkers hebben bijna dagelijks te maken met gevaarzetting bij de uitvoerig van hun werkzaamheden. Dit zijn met name de toezichthouders, directievoerders, landmeters en ecologen, omdat ze (bijna) iedere dag in het veld zijn, in de buurt van machines of op openbare wegen. Deze groep collega’s valt onder de scope van de VCA. Deze medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA VOL-certificaat. Ook zijn zij verplicht om deel te nemen aan de toolboxmeetings (minimaal 10 op jaarbasis). Daarnaast zal de medewerker ieder kwartaal 1 werkplekinspectie moeten uitvoeren op een project.


Alle collega’s die in de “Oranje” of “Rode” groep vallen, worden op korte termijn geïnformeerd over de concrete veranderingen in hun werk. Binnenkort gaat er gestart worden met de toolboxmeetings en de aanvullende acties die nodig zijn voor het behalen van het VCA-certificaat voor Kragten. Aansluitend zal er eerst een interne audit plaatsvinden, waarna de officiële certificeringsaudit wordt gepland.


Als er vragen zijn over VCA en de certificering van Kragten, dan kun je terecht bij Jeroen Schuddeboom (jschu@kragten.nl), Arno Damen, Jan-Willem Boots, Kitty Krijnen