Drain the ground

Drain the ground

Geplaatst op: 23-04-2020

Wat als we de werkelijke ligging van kabels en leidingen kunnen zien door in de grond te kunnen ‘kijken’? Dat zou helpen in het voorkomen van toekomstige graafschades, een beter inzicht geven in de nog beschikbare ruimte en een nauwkeuriger beeld geven van de juiste ligging van kabels en leidingen.

Het kan door het slim combineren van bestaande technieken en beschikbare data. De basis hiervoor vormt BeeldKragt, de applicatie, die door Kragten is ontwikkeld voor het 3D-inmeten van kabels en leidingen, kunstwerken en andere objecten. Door de data uit de Beeldkragt-applicatie te combineren met data van grondradaronderzoeken zullen we instaat zijn een 3D-model te generen van locaties aanpalend aan de met Beeldkragt in beeld gebrachte locatie.

De uiteindelijke output is een 3D-model met een nauwkeurigheid tot enkele centimeters. De details, zoals afsluiters en koppelingen, zijn op diepte en locatie vastgelegd. Daarnaast kan de verkregen data gemakkelijk gebruikt worden voor de (3D-)kartering van kabels en leidingen of worden ingelezen in de gangbare softwarepakketten, zoals AutoCAD en ArcGIS voor verdere analyse.

In december 2019 heeft Kragten bij het Kenniscentrum voor ondergronds bouwen (COB) een presentatie gegeven aan diverse specialisten op gebied van plaatsbepalingstechnieken over deze ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal specialisten te kennen gegeven met Kragten te willen samenwerken om nader onderzoek te doen.

In eerste instantie zal het vooral gaan om data te verzamelen en deze te gaan combineren. De planning is om komend jaar hiervoor op aantal projecten pilots te gaan uitvoeren door het combineren van proefsleuven met de Beeldkragt-applicatie en grondradardata. Hiervoor zijn wij op zoek naar projecten waar de komende maanden proefsleuven gegraven moeten worden. Mocht je een project hebben dat mogelijk interessant is voor ons onderzoek, neem dan contact op met Frank van Neer (fvn@kragten.nl) .